Dierenwelzijn

Binnen de biologische landbouw is natuurlijke balans het uitgangspunt. Dieren bemesten het land, zodat gewassen kunnen groeien. Zowel planten als dieren zijn dus onderdeel van dit (eco)systeem. Maar hierin bestaat een evenwicht. Er zit dan ook een grens aan het aantal dieren dat we verantwoord kunnen houden ten opzichte van de beschikbare grond. Door grondgebonden te werken brengen veehouders hun dieren met zorg groot, en houden ze rekening met de natuurlijke behoeften van elk soort.

image-2537

Download nu onze Greenpaper 'Biologisch & dierenwelzijn'.

Het 'Mannenprobleem' in de veehouderij

Koeien, geiten en kippen geven ons heerlijke zuivel en eieren. Maar wat gebeurt er eigenlijk met hun broertjes? Die geven geen melk en leggen geen eieren en hebben dus eigenlijk geen functie.

Wij vinden dat deze mannen ook een biologisch leven verdienen. Bionext wil een diervriendelijk en ethisch verantwoord alternatief bieden voor de manier waarop we omgaan met stiertjes, bokjes en haantjes. Ze worden nu als restproduct van de zuivelproductie behandeld. Dit vinden wij onacceptabel. We vinden dat álle dieren die geboren worden op een biologisch bedrijf recht hebben op een volwaardig leven.

De bioboer houdt rekening met het natuurlijke gedrag van zijn dieren

De bioboer houdt rekening met het natuurlijke gedrag van zijn dieren

In de biologische landbouw houdt de boer zo veel mogelijk rekening met waar een dier van nature behoefte aan heeft, en hoe het zich van nature gedraagt. Dat wel binnen de grenzen van wat economisch haalbaar is. Dieren krijgen veel ruimte. Ze kunnen altijd naar buiten, als het weer en de bodem het toelaten. Binnen in de stal ligt stro en is er daglicht en natuurlijke ventilatie. Dieren in het biologische systeem krijgen zelf ook biologisch voer te eten.

Wat staat er in de EU-wetgeving?

In de EU-regels voor biologische productie staat dat biologische landbouw moet bijdragen aan hoge normen voor dierenwelzijn. In het bijzonder moet het voldoen aan de ‘soortspecifieke gedragsbehoeften’ van dieren.

Dit betekent dat een bioboer door Skal Biocontrole wordt gecontroleerd op de volgende zaken:

  • De dieren krijgen biologisch voer (geteeld zonder kunstmest en chemisch-synthetische bestrijdingsmiddelen);
  • Het voer is gentechvrij geproduceerd;
  • Bij ziekte worden bij voorkeur natuurlijke geneesmiddelen gebruikt;
  • Onder verantwoording van de dierenarts mag een regulier geneesmiddel of antibiotica worden toegediend;
  • Na medicijngebruik geldt bij bio een twee keer zo lange wachttijd als bij niet-biologische landbouw voordat de eieren, melk en vlees weer mogen worden verkocht voor consumptie;
  • Een maximaal aantal dieren per hectare (oppervlakte afhankelijk van diersoort);
  • Bij varkens is het verboden om staarten te couperen of tanden te knippen;
  • Dieren worden biologisch aangekocht (ze zijn dus op een biologisch bedrijf opgegroeid);
  • Dieren moeten hun natuurlijke gedrag kunnen tonen door te wroeten, scharrelen en grazen;
  • In de stalruimte dient altijd strooisel aanwezig te zijn.

Wat staat er in de EU-wetgeving?

Projecten

Hieronder staan de actuele projecten waarmee Bionext wil bijdragen aan het verbeteren van dierenwelzijn.