Dierenwelzijn

De belangstelling voor dierenwelzijn is in de laatste jaren sterk toegenomen, zowel bij consumenten als de overheid en het bedrijfsleven. De biologische landbouw presteert op dit gebied al jaren goed. In de biologische veehouderij worden harde eisen gesteld aan stalruimte, buitenuitloop, diervoeding en gezondheidszorg.

In de biologische landbouw is het uitgangspunt dat de boer zoveel mogelijk rekening houdt met de natuurlijke behoeften en gedragingen van een dier, binnen de grenzen van wat economisch haalbaar is. Zo worden bij biologische kippen de snavels niet gekapt en hebben de kippen altijd een vrije uitloop naar buiten. In de biologisch-dynamische landbouw gelden nog strengere eisen. Daar mogen bijvoorbeeld de koeien hun horens houden.