Biologische veeteelt

Dieren in de veehouderij worden gehouden met een reden. Ze geven vlees, melk, eieren, leer, wol. Daarnaast bevatten nog veel meer producten in de winkel dierlijke producten. Alle boeren, ook niet-biologische, moeten ervoor zorgen dat hun dieren gezond zijn en niet onnodig lijden. Biologische boeren zijn daarbovenop bij EU-wet verplicht allerlei zaken extra te regelen voor meer dierenwelzijn. Dieren in de veehouderij hebben niet het leven van een dier in het wild. Maar biologische boeren werken wel elke dag hard aan een leven op de boerderij waarbij de dieren buiten kunnen scharrelen, wroeten en grazen. Lees hier de belangrijkste verschillen per diersoort tussen biologische en reguliere veehouderij, bijenteelt en viskweek.

Kippen

Biologische kippen

Leefruimte
Biologische kippen krijgen veel ruimte. Voor legkippen geldt in de stal maximaal 6 kippen per m2. Vleeskippen zitten met maximaal 10 per m2. In hun stal hebben de dieren daglicht, zitstokken, legnesten en strooisel om lekker in te scharrelen. Alle biologische kippen mogen minimaal 8 uur per dag buiten lopen in een begroeide uitloop waar ze minimaal 4 m2 per kip hebben.

Voer
Het voer is minimaal 95% biologisch en volledig gentechvrij.

Natuurlijk gedrag
Kippen zijn van nature bosvogels en biologische boeren proberen hier rekening mee te houden. Zo vind je in de uitloop vaak beschutting in de vorm van struiken bomen of hoge grassen. Zo voelden de dieren zich veilig voor bijvoorbeeld roofvogels of vossen.

Langer leven
De biologische vleeskippen leven twee keer zo lang als reguliere vleeskuikens (plofkippen). Deze worden al na zo'n 42 dagen geslacht. Biologische vleeskippen leven ruim 80 dagen.

Koeien

Biologisch rundvee

Weidegang
Biologische koeien kunnen altijd naar buiten als het weer en de bodem dit toelaten.

Stal
In de stal van een biologische koe moet voldoende daglicht zijn. Daarnaast zijn er genoeg schone en droge ligruimtes met strooisel van natuurlijk materiaal. Ook moeten de koeien vrij kunnen rondlopen in de stal.
• De minimum oppervlakte voor een melkkoe binnen de stal is 6 m².
• De minimum oppervlakte voor een vleesrund binnen de stal is 7 m².
Bovenstaande geldt bij een gewicht van 700 kg, staloppervlakte is dus afhankelijk van het gewicht van het dier.

Voer
De koeien eten zelf ook biologisch voer. Dit is altijd gentechvrij. Van al het voedsel wat de dieren krijgen is maximaal 40% krachtvoer. En 70% van het voer komt van het eigen bedrijf of uit de regio. De kalveren zogen minimaal 3 maanden en krijgen dan bij voorkeur moedermelk.

Gezondheidszorg
Er wordt bijgehouden welken medicijnen de dieren krijgen toegediend. De wachttijd voordat het vlees of de melk weer verkocht mag worden voor consumptie, wordt verdubbeld ten opzichte van gangbaar gehouden dieren.

Varkens

Biologische varkens

Stal
In de stal van een biologisch varken moet voldoende daglicht en frisse lucht zijn. Daarnaast is er genoeg ruimte met strooisel van natuurlijk materiaal. Ook kunnen de varkens vrij kunnen rondlopen en wroeten in de stal.
• Zeugen hebben 2,5 m² per dier
• Het kraamhok is 7,5 m² per zeug
• Opfok biggen hebben 0,6 m² per big
• Vleesvarkens krijgen 0,8 m² t/m 1,5 m² per dier, afhankelijk van het gewicht

Uitloop
Alle biologische varkens kunnen het hele jaar naar buiten als ze willen. Zwangere zeugen hebben daarnaast ook in bijna alle gevallen toegang tot een modderpoel.

Voer
Biologische varkens eten zelf ook biologisch voer. Dit is altijd gentechvrij. De zoogperiode voor de biggen is minimaal 40 dagen.

Gezondheidszorg
Er wordt bijgehouden welken medicijnen de dieren krijgen toegediend. De wachttijd voordat het vlees weer verkocht mag worden voor consumptie, wordt verdubbeld ten opzichte van gangbaar gehouden dieren. Daarnaast houden de varkens hun krulstaartjes en hun tanden worden niet bijgeknipt.

Geiten en schapen

Biologische geiten en schapen

Weidegang
Biologische geiten kunnen altijd naar buiten als het weer en de bodem dit toelaten.

Stal
In de stal van een biologische geit moet voldoende daglicht zijn. Daarnaast zijn er genoeg schone en droge ligruimtes met strooisel van natuurlijk materiaal. Ook kunnen de dieren vrij kunnen rondlopen in de stal.
• De minimum oppervlakte voor een geit binnen de stal is 1.50 m² per dier

Voer
• De geiten krijgen zelf ook biologisch voer. Dit is altijd gentechvrij. Het voer komt voor minimaal 70% van het eigen bedrijf.
• De zoogperiode van de lammeren is minimaal 45 dagen. In die periode drinken ze bij hun moeder of ze krijgen biologische poedermelk.

Gezondheidszorg
Er wordt bijgehouden welken medicijnen de dieren krijgen toegediend. De wachttijd voordat het vlees of de melk weer verkocht mag worden voor consumptie, wordt verdubbeld ten opzichte van gangbaar gehouden dieren.


Vissen

Biologische kweek van vissen, schaal- en schelpdieren

Leefruimte
Essentieel is dat de biologische productie zo dicht mogelijk bij de natuur moet aansluiten en dus aan de soort-specifieke welzijnsbehoeften van de dieren wordt voldaan. Een belangrijke regel is dat er natuurlijke waterdoorstroming moet zijn. Je mag vissen niet kweken in een gesloten circulatiesysteem, zoals een grote bak of silo. Daarom vind je in Nederland eigenlijk geen gekweekte bio-vis. De meeste biologische kweekvis leven in grote netten/kooien in Scandinavische fjorden.

Voer
Biologische vissen moeten zoveel mogelijk biologisch voer krijgen. Het natuurlijk milieu moet maximaal in tact blijven. Dit is bijvoorbeeld van belang voor de productie van dierlijk voer voor carnivore kweekvis.

Gezondheidzorg
Diergezondheid is vooral gebaseerd op ziektepreventie en de vissen krijgen geen hormonen toegediend.

Wild versus biologisch
Een van de unieke kenmerken van biologische landbouw is dat de hele keten gecontroleerd wordt. Daarom bestaat er geen 'wild gevangen' biologische vis. Men kan namelijk niet controleren wat de vis gegeten heeft. Daardoor kan wild gevangen vis geen biologisch keurmerk krijgen. Biologische vis is dus altijd kweekvis.

Bijen

Biologisch bijen houden

Biologische bijenhouderij is relatief nieuw in Nederland. Sinds 2016 kunnen bijenhouders in Nederland het biologisch keurmerk aanvragen. Honing is biologisch als:

Vliegroute
• De bijenkasten moeten zo worden geplaatst dat bronnen van nectar en stuifmeel binnen een straal van 3 kilometer voor meer dan 50% bestaan uit biologische gewassen en/of natuur en gewassen waarop geen bestrijdingsmiddelen worden toegepast.
• Ook mag er binnen een straal van 5 kilometer van de standplaats geen vuilverbrandingsinstallatie zijn.

Bijenkast
De bijenkast is gemaakt van natuurlijk materiaal, zonder chemisch-synthetische verf of lijm.

Het aantal biologische imkers in Nederland is nog heel beperkt. Biologische honing in de winkel komt daarom vrijwel altijd uit het buitenland.