Over Bionext

Wij zijn Bionext, de ketenorganisatie voor biologische landbouw en voeding. Met onze groep bevlogen collega’s zorgen we voor de belangenbehartiging van biologisch op het gebied van o.a. onderzoek, publiciteit, wetgeving, lobby en marktontwikkeling. Door onze unieke samenwerkingsstructuur vertegenwoordigen en verbinden wij de hele Nederlandse biologische keten van boer tot consument. Wij zijn ervan overtuigd dat biologisch een bijdrage kan leveren aan de wereld van morgen en een oplossing is voor maatschappelijke uitdagingen zoals klimaatverandering, bodemuitputting en voedselzekerheid. Daarom bundelen wij de krachten van de biologische ondernemers (boeren-telers, handel-verwerking en winkels) voor een steeds duurzamere landbouw. Én om zo samen sterker te staan!

Stichting Bionext & Coöperatieve Vereniging Bionext
Sinds 2020 bestaat Bionext zowel uit Stichting Bionext als de Coöperatieve Vereniging Bionext. Projecten die onder de stichting vallen zijn: projecten van algemeen nut, consumentenprojecten en langlopende projecten die vanuit de stichting zijn gestart. Overige activiteiten vallen onder de coöperatieve vereniging.