Voor leden

Voor wie actief met biologische productie of afzet aan de slag wil, heeft Bionext veel te bieden. Bionext kan via de bedrijfstakverenigingen helpen bij het leggen van contacten met collega-bedrijven maar ook met andere schakels in de keten. Ook zorgt Bionext voor kennisuitwisseling, lobby en publiekscampagnes.

Bionext is er voor bestaande biologische bedrijven, maar ook voor startende ondernemers of gangbare bedrijven die willen omschakelen.

Bionext werkt voor de hele sector, maar biedt extra service aan leden van Biohuis, BioNederland en de Biowinkelvereniging.