Groene Lijsten voor natuurlijke middelen

Het uitgangspunt van biologische dierlijke productie is het werken met weerbare dieren die goed in balans zijn met hun omgeving. Hiermee ligt de focus sterk op het voorkomen van ziektes. Een kundig management van de veehouder staat aan de basis om dieren gezond te houden. Daarbinnen worden middelen (producten) ingezet ter bevordering van de weerbaarheid van de dieren, verbetering van de hygiëne, bestrijding van plaagdieren en preventie en genezing van ziekten en/of besmettingen. In de biologische sector ligt de focus op het gebruik van natuurlijke middelen.

Groene Lijsten
Bionext heeft in samenwerking met Platform Natuurlijke Veehouderij en WFSR de Groene Lijsten samengesteld. Op deze Groene Lijsten kunnen veehouders en dierenartsen in één oogopslag zien welke natuurlijke middelen toegestaan zijn in de biologische sector, en waar ze voor ingezet kunnen worden. U kunt ze hieronder gratis downloaden:

Groene Lijst Melkvee
Groene Lijst Melkgeiten
Groene Lijst Pluimvee

Natuurlijke middelen als basis

Drie veehouders en een dierenarts vertellen waarom ze natuurlijke middelen bij dieren gebruiken en hoe de Groene Lijsten helpen bij het kiezen van het juiste middel.