Man in de Pan

Bionext wil een diervriendelijk en ethisch verantwoord alternatief bieden voor de manier waarop we omgaan met stiertjes, bokjes en haantjes. Ze worden nu als restproduct van de zuivelproductie behandeld. Dit vinden wij onacceptabel. We vinden dat álle dieren die geboren worden op een biologisch bedrijf recht hebben op een volwaardig leven. Daar werken we nu hard aan. Bovendien willen we voedselverspilling voorkomen: mannendieren worden nu gedood en verwerkt tot producten die niet op het bord terecht komen (huisdierenvoeding, dierentuinvoer). Terwijl ze prima te eten zijn.

Met het project Man in de Pan richten we ons op de hele keten, van boer tot consument. Het probleem kan namelijk alleen opgelost worden als alle schakels in de keten (boeren, handel, verwerking, winkels) meewerken aan een oplossing.

Dit doen we door:

  • Een afzetmarkt te ontwikkelen voor vlees van mannelijke dieren afkomstig van biologische bedrijven.
  • Alle schakels in de ‘mannenvlees’keten te organiseren om een interessant aanbod te ontwikkelen, dat uit kan voor de boeren.
  • Consumenten bewust maken van het probleem en hen een mogelijkheid bieden er iets aan te doen.

Meer over Man in de Pan