Onze missie & visie

Missie

Een biologisch product dat door de consument gekocht wordt is het eindstation in een keten waarvan elke schakel - van zaad of voer tot eindproduct - van biologische kwaliteit is. Deze ketenaanpak maakt biologisch onderscheidend.

De missie van Bionext is om de kracht van de keten maximaal tot zijn recht te laten komen: Bionext verbindt de Nederlandse biologische ketens van boer tot consument. Bionext wordt gedragen door drie verenigingen: Biohuis (boeren en tuinders), BioNederland (producenten en handel) en de Biowinkelvereniging.

Samenwerking tussen de schakels is van groot belang voor kwantitatieve en kwalitatieve groei. Daarbij zijn de vier internationaal erkende kernwaarden van biologisch richtinggevend: Gezond (voor bodem, plant, dier, mens en planeet), Ecologisch, Fair en Verantwoordelijk. Bionext faciliteert samen met de leden de optimale invulling hiervan en de noodzakelijke samenwerking in de keten.

Visie

Bionext faciliteert met leden de samenwerking in de keten om biologische landbouw en voeding verder te ontwikkelen en optimale invulling te geven aan de principes biologische voedselzekerheid, ecologische houdbaarheid, gezondheid en eerlijke ketens.