Organisatie

Bionext is een coöperatieve vereniging. Het voordeel van een coöperatieve vereniging, is dat individuele leden hun krachten bundelen om hiermee samen sterker te staan.

De drie verenigingen die samen Coöperatieve Vereniging Bionext vormen zijn Biohuis (vereniging voor biologische boeren en tuinders), BioNederland (vereniging voor biologische producenten en handelsbedrijven) en de Biowinkelvereniging (vereniging voor biologische speciaalzaken).

Coöperatieve Vereniging Bionext verbindt door haar unieke samenwerkingsstructuur de Nederlandse biologische ketens van boer tot consument.

Algemene Leden Vergadering

Coöperatieve Vereniging Bionext wordt bestuurd door de Algemene Leden Vergadering en het Dagelijks Bestuur. Deze organen maken besluiten die betrekking hebben op zowel de korte als de lange termijn.

De Algemene Vergadering (ALV) is het hoogste orgaan van Bionext, hier in zitten drie vertegenwoordigers per vereniging. Deze Vergadering bepaalt het beleid van Bionext.

In de ALV zitten:
Allard Bakker | BioNederland
Wilfred Jonkman | BioNederland
Paul van Schijndel | BioNederland
Maria Buitenkamp | Biohuis
Arie van den Berg | Biohuis
Henk Klompe | Biohuis
Merle Koomans | Biowinkelvereniging
Erik Does | Biowinkelvereniging
Wim Melis | Biowinkelvereniging
Carla Dik-Faber | Kwaliteitszetel
Paul Cornelisse | Kwaliteitszetel

Dagelijks Bestuur

Hiernaast is er een Dagelijks Bestuur dat bestaat uit een vertegenwoordiging vanuit de besturen van de verenigingen, gekozen door de ALV. Het Dagelijks Bestuur voert het beleid van de ALV uit.

In het DB zitten
Jan Groen | BioNederland
Erik Jan van den Brink | Biohuis
Roosmarijn Saat | Biowinkelvereniging

De Directie van de coöperatie Bionext is verantwoordelijk voor het dagelijks beleid en de aansturing van Bionext, inclusief al het personeel.

Keten- en themagroepen

De keten- en themagroepen zijn werkgroepen waar de schakels uit de keten samen werken. Dus boeren, verwerkers en handel zitten samen om tafel. De keten- en themagroepen zijn onderdeel van Bionext.

De keten- en themagroepen hebben de volgende doelen:
1. Keten- en themagroepen geven inbreng voor adviezen en standpunten (gevraagd en ongevraagd) aan het ketenverenigingsoverleg van Bionext. Het verenigingsoverleg stelt beleid en standpunten vast.

2. Het werk van de keten- en themagroepen heeft betrekking op regelgeving, crisiscommunicatie, kennis en innovatie en markt- en ketenontwikkeling.

Er zijn 6 ketengroepen:
- Akkerbouw en Vollegrondsgroente
- Fruit
- Glasgroente
- Pluimveevlees en eieren
- Varkensvlees
- Zuivel en Rundvlees

Er is 1 themagroep:
- Uitgangsmateriaal en veredeling