Organisatie

Bionext is een coöperatie. Het voordeel van een coöperatie is dat individuele leden hun krachten bundelen om hiermee samen sterker te staan. De drie verenigingen die samen Coöperatie Bionext vormen zijn Biohuis (vereniging voor biologische boeren en tuinders), BioNederland (vereniging voor biologische producenten en handelsbedrijven) en de Biowinkelvereniging (vereniging voor biologische speciaalzaken).

Coöperatie Bionext verbindt door haar unieke samenwerkingsstructuur de Nederlandse biologische ketens van boer tot consument.Het bestuur


Bionext wordt bestuurd door de Raad van Toezicht, de Algemene Vergadering, en het Dagelijks Bestuur. De raad van toezicht heeft vooral een praktische rol, terwijl de Algemene Vergadering en het Dagelijks Bestuur zich bezighouden met het maken van besluiten op de lange en korte termijn.

Algemene Vergadering

De Algemene Vergadering (ALV) is het hoogste orgaan van Bionext, hier in zitten 3 vertegenwoordigers per vereniging. Deze Vergadering bepaalt het beleid van Bionext.

In de Vergadering zitten:

Allard Bakker | BioNederland
Wilfred Jonkman | BioNederland
Paul van Schijndel | BioNederland
Maria Buitenkamp | Biohuis
Arie van den Berg | Biohuis
Henk Klompe | Biohuis
Merle Koomans | Biowinkelvereniging
Pieter Tent | Biowinkelvereniging
Wim Melis | Biowinkelvereniging

Dagelijks Bestuur

Hiernaast is er ook een Dagelijks Bestuur dat bestaat uit een vertegenwoordiging vanuit de besturen van de verenigingen, gekozen door de ALV. Het Dagelijks Bestuur voert het beleid van de ALV uit.

In het Dagelijks Bestuur zitten:

Jan Groen | BioNederland
Ijsbrand Snoeij | Biohuis
Roosmarijn Saat | Biowinkelvereniging

De directeur van de coöperatie Bionext is verantwoordelijk voor het dagelijks beleid en de aansturing van Bionext, inclusief al het personeel.

Stichting Bionext

Naast de coöperatie Bionext is er ook een stichting Bionext. Hierin worden activiteiten uitgevoerd in het algemeen belang, met als doelstelling om biologisch te verbreden en te verdiepen. Het stichtingsbestuur ziet toe op de directie, met name financiën en organisatie (ontwikkeling), en heeft de eindstem ten aanzien van de begroting en het jaarplan. De stichting heeft de ANBI-status.

Het bestuur bestaat momenteel uit:

Uitvoerend:
IJsbrand Snoeij | Biologische boerderij 't Paradijs
Jan Groen | Green Organics B.V.
Roosmarijn Saat | Gimsel Rotterdam

Niet uitvoerend:
Poppe Braam | Did it
Douwe Monsma | Biologisch Landbouwbedrijf Nz27

Keten- en themagroepen


De keten- en themagroepen zijn werkgroepen waar de schakels uit de keten samen werken. Dus boeren, verwerkers en handel zitten samen om tafel. De keten- en themagroepen zijn onderdeel van Bionext.

De keten- en themagroepen hebben de volgende doelen:

1. Keten- en themagroepen geven inbreng voor adviezen en standpunten (gevraagd en ongevraagd) aan het ketenverenigingsoverleg van Bionext. Het verenigingsoverleg stelt beleid en standpunten vast.

2. Het werk van de keten- en themagroepen heeft betrekking op regelgeving, crisiscommunicatie, kennis en innovatie en markt- en ketenontwikkeling.

Er zijn 6 ketengroepen:
Akkerbouw en Vollegrondsgroente
Fruit
Glasgroente
Pluimveevlees en eieren
Varkensvlees
Zuivel en Rundvlees

Er is 1 themagroep:
Uitgangsmateriaal en veredeling