Organisatie

Binnen Bionext werken drie verenigingen samen: Biohuis (boeren en tuinders), BioNederland (producenten en handel) en de Biowinkelvereniging (biologische speciaalzaken). Elke aangesloten vereniging heeft weer zijn eigen opbouw. Bionext verbindt op die manier de Nederlandse biologische ketens van boer tot consument.Het bestuur


Bionext wordt bestuurd door de Raad van Toezicht en het Ketenverenigingsoverleg. De Raad van Toezicht heeft vooral een praktische rol en het Ketenverenigingsoverleg meer een inhoudelijke.

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht controleert de directie, met name financiën en organisatie (ontwikkeling), en heeft de eindstem ten aanzien van de begroting en het jaarplan. In de RvT zitten leden van de verschillende verenigingen en een onafhankelijke voorzitter.

De Raad van Toezicht bestaat momenteel uit:

Bas Rüter (voorzitter) | Rabobank
Douwe Monsma | Biologisch Landbouwbedrijf Nz27
IJsbrand Snoeij | Biologische boerderij 't Paradijs
Allard Bakker | De Groene Weg B.V.
Jan Groen | Green Organics B.V.
Arjan Nijdam | Ekoplaza
Roosmarijn Saat | Gimsel Rotterdam

Verenigingsoverleg
Het Ketenverenigingsoverleg bestaat uit de besturen van Biohuis, BioNederland en Biowinkelvereniging. Zij bespreken met elkaar de inhoudelijke koers van de biologische sector en de rol van Bionext daarin. In dit overleg wordt onder andere bepaald aan welke thema's er een komende periode gewerkt wordt en hoe we campagne gaan voeren. De deelnemers aan het ketenverenigingsoverleg zorgen voor een breed draagvlak binnen hun eigen vereniging voor de genomen besluiten.

Keten- en themagroepen


De keten- en themagroepen zijn werkgroepen waar de schakels uit de keten samen werken. Dus boeren, verwerkers en handel zitten samen om tafel. De keten- en themagroepen zijn onderdeel van Bionext.

De keten- en themagroepen hebben de volgende doelen:

1. Keten- en themagroepen geven inbreng voor adviezen en standpunten (gevraagd en ongevraagd) aan het ketenverenigingsoverleg van Bionext. Het verenigingsoverleg stelt beleid en standpunten vast.

2. Het werk van de keten- en themagroepen heeft betrekking op regelgeving, crisiscommunicatie, kennis en innovatie en markt- en ketenontwikkeling.

Er zijn 6 ketengroepen:
Akkerbouw en Vollegrondsgroente
Fruit
Glasgroente
Pluimveevlees en eieren
Varkensvlees
Zuivel en Rundvlees

Er is 1 themagroep:
Uitgangsmateriaal en veredeling