Stichting Bionext

Stichting Bionext & Coöperatieve Vereniging Bionext

Er bestaan twee organisaties met de naam Bionext: Stichting Bionext en Coöperatieve Vereniging Bionext. Beiden zetten zich in voor de biologische landbouw en voeding in Nederland.

De Coöperatieve Vereniging doet dat op inhoudelijk niveau met projecten en lobbywerk. De Stichting zet zich in voor het algemeen belang, met als doelstelling om biologisch te verbreden en te verdiepen.


Het stichtingsbestuur

Binnen de stichting ziet het stichtingsbestuur toe op de directie. Het stichtingsbestuur heeft ook de eindstem ten aanzien van de begroting en het jaarplan. Stichting Bionext heeft de ANBI-status.

Het bestuur bestaat momenteel uit:

Uitvoerend:

Jan Groen | BioNederland | Penningmeester

Roosmarijn Saat | BiowinkelVereniging | Secretaris

Niet uitvoerend:

Poppe Braam | Lid BioNederland | Plaatsvervangend voorzitter

Willem Groenenberg | Biohuis