Stichting Bionext

Stichting Bionext & coöperatie Bionext

Er bestaan twee organisaties met de naam Bionext: Stichting Bionext en Coöperatie Bionext. Beiden zetten zich in voor de biologische landbouw en voeding in Nederland. De coöperatie doet dat op inhoudelijk niveau met projecten en lobbywerk. De stichting zet zich in voor het algemeen belang, met als doelstelling om biologisch te verbreden en te verdiepen.


Het bestuur

Binnen de stichting ziet het stichtingsbestuur toe op de directie. Het stichtingsbestuur heeft ook de eindstem ten aanzien van de begroting en het jaarplan. Stichting Bionext heeft de ANBI-status.

Het bestuur bestaat momenteel uit:

Uitvoerend:

IJsbrand Snoeij | Biologische boerderij 't Paradijs

Jan Groen | Green Organics B.V.

Roosmarijn Saat | Gimsel Rotterdam

Niet uitvoerend:

Poppe Braam | Did it

Douwe Monsma | Biologisch Landbouwbedrijf Nz27