Dubbeldoelkippen: kip (m/v) met toekomstperspectief?

Iedere leghen heeft een broertje dat als bijproduct wordt beschouwd. De fokkerij voor legpluimvee focust zich volledig op eiproductie. De broederhanen van deze leghennen hebben daardoor weinig genetische aanleg voor een sterke bespiering en zijn daarmee vrijwel ongeschikt voor de productie van vlees.

De algemeen gangbare praktijk in de Nederlandse pluimveehouderij is veelal nog dat deze broederhanen als ééndagshaantjes kort na uitkomst uit het ei worden vergast, tussen de 40 en 45 miljoen haantjes per jaar in Nederland. Dit stuit echter maatschappelijk op ethische bezwaren en ook de biologische sector heeft hier vanuit haar uitgangsprincipes moeite mee, maar heeft nog geen beste oplossing voorhanden. Zie hier het standpunt van de sector.

Dubbeldoelkippen hebben het voordeel dat ze, naast het leggen van eieren, ook goed bevleesd zijn. De broederhanen van dubbeldoelrassen vertegenwoordigen daardoor zelf een hogere economische waarde. Daar staat tegenover dat de hennen minder eieren leggen en meer voer eten. Om dit verder te ontwikkelen is nog veel behoefte aan kennis. Bijvoorbeeld over de voerbehoefte en passende gehaltes en met welke grondstoffen dat ingevuld kan worden, waardoor de voerkosten mogelijk gedrukt kunnen worden.

Studieclub Dubbeldoelkippen

Studieclub Dubbeldoelkippen

Het praktijknetwerk

In het praktijknetwerk Dubbeldoelkippen zetten de deelnemende kippenhouders zich in voor een biologische of Biodynamische leghennenhouderij waarin dierenwelzijn een belangrijke rol heeft. Het onderzoek naar de inzet van dubbeldoelkippen wordt gemotiveerd door drie actuele samenhangende vraagstukken.

1. De broederhanen (in relatie tot de ééndagshaantjesproblematiek)

2. Duurzame en ethisch verantwoorde inzet van dieren voor voedsel

3. Economische haalbaarheid van dubbeldoelkippen.

Pluimveehouders binnen deze studieclub hebben ervaring met het opfokken van leghanen, soms met de gebruikelijke hybride legrassen, maar ook met dubbeldoelrassen. Dit praktijknetwerk beoogt om bestaande kennis te delen, nieuwe kennis te vergaren en om netwerken uit te breiden, inclusief contacten met buitenlandse ondernemers en onderzoeksinstellingen die hier aan werken.

Actieve rol voor biologische pluimveehouders

Het functioneren van dit praktijknetwerk wordt financieel gefaciliteerd via een subsidie uit de SABE regeling. Gedurende een jaar worden maandelijkse kennisbijeenkomsten georganiseerd. Bionext participeert in dit project als mede uitvoerder, samen met Fair Poultry dat de projectleiding uitvoert.

Vooralsnog gaat het hier om de (door)ontwikkeling van een niche markt. De hogere kostprijs van eieren van dubbeldoelkippen en daardoor noodzakelijke prijsverhoging van bio-eieren, zijn voorlopig een te grote stap voor ‘gewone’ biologische eieren. Het is niet uitgesloten dat op termijn in de Europese biologische verordening eisen gesteld worden aan de (eigenschappen van) pluimveerassen die gebruikt mogen worden in de biologische legpluimveehouderij. Dat gebeurt nu ook al voor biologische vleeskuikens t.a.v. groeisnelheid. Dubbeldoelkippen kunnen mogelijk een beter vertrekpunt bieden voor gezondheid en welzijn van de biologische leghen en een ethisch beter te verantwoorden oplossing voor de haantjesproblematiek. De resultaten uit het project kunnen ons waardevolle inzichten verschaffen, zowel houderij technisch als bedrijfseconomisch, die van pas komen als deze discussie gevoerd wordt. Bovendien laat de sector met dit project zien dat ze actief verkent welke doorontwikkelmogelijkheden van biologische pluimveehouderij er zijn.

Actieve rol voor biologische pluimveehouders

Symposium 1 juni '23: brede belangstelling voor de dubbeldoelkip

Op 1 juni jl organiseerden Bionext, Fair Poultry en onderzoekers van de faculteit Diergeneeskunde aan de Universiteit Utrecht een symposium, met de hamvraag: is er toekomstperspectief voor de dubbeldoelkip? Zo’n 60 geïnteresseerden waren aanwezig, waaronder diverse pluimveehouders, beleidsmakers, dierenartsen, veevoerfabrikanten en onderzoekers. Er ontstond een levendig debat waarbij de diverse ervaringen uit de zaal naar voren kwamen.

Symposium 1 juni '23: brede belangstelling voor de dubbeldoelkip

Bekijk hier de presentaties die de diverse sprekers tijdens het Symposium gaven.

Contact

Heeft u ideeën, vragen of opmerkingen? Neem contact op met Hans Fuchs (fuchs@bionext.nl), projectleider Kennis & Innovatie.

Partners en financiers

Bionext werkt binnen dit project samen met Fair Poultry