Team Kennis en Innovatie

Team Kennis en Innovatie is het team binnen Bionext dat inhoudelijke projecten uitvoert.

Thomas Schara | Manager team Kennis en Innovatie, lid MT

Verantwoordelijk voor de aansturing van team Kennis en Innovatie en voor projectacquisitie.

schara@bionext.nl
Marian Blom | Projectleider, team Kennis en Innovatie

Verantwoordelijk voor de thema’s wetgeving en onderzoek en projecten voor plantaardige productieketens.

Projecten: Innovatiemakelaar, Diverimpacts en Inputs.

Secretaris Ketengroep Glasgroente.
Samenwerkingsverbanden: IFOAM EU (vice-voorzitter), Core Organic (nationaal contactpunt) en aanspreekpunt voor TP Organics

blom@bionext.nl

Hans Fuchs | Projectleider, team Kennis en Innovatie

In de rol van secretaris van de ketengroepen Varkens en Pluimvee aanspreekpunt voor zaken rondom biologische varkenshouderij en pluimveehouderij.

Projecten: EKO, Gebruik van natuurlijke middelen in de veehouderij, Mobiel slachten, Man in de Pan en IPM bloedmijten.

fuchs@bionext.nl


Gerdine Kaptijn | Projectleider, team Kennis en Innovatie

Ik houd mij bezig met de biologische veehouderij en projecten rondom kringloopsluiting. Ook besteed ik tijd aan de wetgeving.

Projecten: Koplopers in Kringlooplandbouw, Natuurlijk Middelengebruik, Man in de Pan, Omschakelingsproject melkvee

Secretaris Ketengroep Zuivel & Rundvlees

kaptijn@bionext.nl

Niels Heining | Projectleider, team Kennis en Innovatie

Binnen team Kennis & Innovatie bezig met projecten op het gebied van bodem en klimaat, in zowel dierlijke als plantaardige ketens.

Projecten: Carbon Farming, Verduurzaming Sierteelt, Aardappel Convenant en Liveseed.

Secretaris Ketengroep Fruit en Ketengroep Akkerbouw & Vollegrondsgroente

heining@bionext.nl

Maaike Raaijmakers | Projectleider, team Kennis en Innovatie

Binnen team Kennis & Innovatie verantwoordelijk voor projecten op het gebied van biologisch uitgangsmateriaal en de sierteelt.

Projecten: Liveseed, Nationale Annex, Verduurzaming Sierteelt en Hart voor Biodiversiteit

Themagroep Biologisch uitgangsmateriaal en veredeling

raaijmakers@bionext.nl

Heleen Klinkert | Projectleider, team Kennis en Innovatie

Ik werk samen met biologische ondernemers en andere betrokkenen aan de thema’s Klimaat, Bodem en Biodiversiteit.

Projecten: CarbonFarming, Boerenlandvogelzuivel, Mannenvlees

klinkert@bionext.nlKatharina Grimm | Projectleider, team Kennis & Innovatie

Binnen team Kennis & Innovatie verantwoordelijk voor beantwoording van de biovragen en werkt aan projecten op het gebied van wet- en regelgeving voor handel en verwerking en het nieuwe GLB.

Projecten: Het nieuwe GLB, Biovragenlijn (biologischevragen@bionext.nl)

grimm@bionext.nl


Laurens Nuijten | Projectleider, team Kennis en Innovatie

Verantwoordelijk voor projecten op het gebied van politieke belangenbehartiging.

Projecten: Lobby

nuijten@bionext.nlJan de Koeijer | Projectleider, team Kennis en Innovatie

Aangesloten bij projecten rondom kringloopsluiting en als secretaris ketengroep akkerbouw aanspreekpunt voor zaken rondom de biologische akkerbouw.

Projecten: Koplopers in Kringlooplandbouw, Omschakelproject Melkveehouders Gelderland

Secretaris Ketengroep Akkerbouw & Vollegrondsgroente.

de.koeijer@bionext.nl