Team Kennis en Innovatie

Team Kennis en Innovatie is het team binnen Bionext dat inhoudelijke projecten uitvoert.

Thomas Schara | Manager team Kennis en Innovatie, lid MT

Verantwoordelijk voor de aansturing van team Kennis en Innovatie en voor projectacquisitie.

schara@bionext.nl


Gerdine Kaptijn | Projectleider, team Kennis en Innovatie

Ik houd mij bezig met de biologische veehouderij en projecten rondom kringloopsluiting. Ook besteed ik tijd aan de wetgeving.
Als secretaris van de ketengroep Zuivel & Rundvlees ben ik aanspreekpunt voor de biologische melkvee- en geitenhouderij.
Projecten: Koplopers in Kringlooplandbouw, Natuurlijk Middelengebruik, Man in de Pan, Omschakelingsproject melkvee

kaptijn@bionext.nl

Hans Fuchs | Projectleider, team Kennis en Innovatie

In de rol van secretaris van de ketengroepen Varkens en Pluimvee aanspreekpunt voor zaken rondom biologische varkenshouderij en pluimveehouderij.
Projecten: EKO, Gebruik van natuurlijke middelen in de veehouderij, Mobiel slachten, Man in de Pan en IPM bloedmijten.

fuchs@bionext.nl

Heleen Klinkert | Projectleider, team Kennis en Innovatie

Ik werk samen met biologische ondernemers en andere betrokkenen aan de thema’s Klimaat, Bodem en Biodiversiteit.
Projecten: CarbonFarming, Boerenlandvogelzuivel, Mannenvlees

klinkert@bionext.nl

Laurens Nuijten | Projectleider, team Kennis en Innovatie

Verantwoordelijk voor projecten op het gebied van plantaardige ketens en politieke belangenbehartiging.
Projecten: Diverimpacts, Gentech en Liveseed
Secretaris ketengroep Akkerbouw & Vollegrondsgroente

nuijten@bionext.nl

Maaike Raaijmakers | Projectleider, team Kennis en Innovatie

Binnen team Kennis & Innovatie verantwoordelijk voor projecten op het gebied van biologisch uitgangsmateriaal en de sierteelt.
Projecten: Liveseed, Nationale Annex, Verduurzaming Sierteelt en Hart voor Biodiversiteit
Themagroep Biologisch uitgangsmateriaal en veredeling

raaijmakers@bionext.nl

Marian Blom | Projectleider, team Kennis en Innovatie

Verantwoordelijk voor de thema’s wetgeving en onderzoek en projecten voor plantaardige productieketens.
Projecten: Innovatiemakelaar, Diverimpacts en Inputs.
Secretaris ketengroep Glasgroente.
Samenwerkingsverbanden: IFOAM EU (vice-voorzitter), Core Organic (nationaal contactpunt) en aanspreekpunt voor TP Organics
blom@bionext.nl

Niels Heining | Junior projectleider, team Kennis en Innovatie

Binnen team Kennis & Innovatie bezig met projecten op het gebied van bodem en klimaat, in zowel dierlijke als plantaardige ketens.
Projecten: Carbon Farming, Verduurzaming Sierteelt, Aardappel Convenant en Liveseed. Secretaris Ketengroep Fruit
heining@bionext.nl


Udo Teunis | Projectmedewerker, team Kennis en Innovatie

Vertegenwoordiger Bionext in het Werkgeversplatform SK VGG
Redacteur wiki Biologische bedrijfsvoering op Groen Kennisnet
Projecten: Meer onderwijs voor biologisch, Diverimpacts en Kennisstrategie

teunis@bionext.nl

Yvonne Servaas | Accountmanager Biotrust voor Handel & Verwerking; Accountmanager Stichting EKO voor Handel & Verwerking en de biologische speciaalzaken

servaas@bionext.nl / ys@eko-keurmerk.nlJan de Koeijer | Stagiair

Stage in het kader van Koplopers in de Kringloop

de.koeijer@bionext.nl