Team Advies

Team Advies is het team binnen Bionext dat inhoudelijke projecten uitvoert.

Thomas Schara | Manager team Advies, lid MT

Verantwoordelijk voor de aansturing van team Advies en voor projectacquisitie.

schara@bionext.nl
Hans Fuchs | Projectleider, team Advies

Begeleider van de ketengroepen Varkens en Pluimvee aanspreekpunt voor zaken rondom biologische varkenshouderij en pluimveehouderij.

Projecten: Koplopers in Kringkooplandbouw, Emissiereductie varkenshouderij, Praktijknetwerk Dubbeldoelkippen.

fuchs@bionext.nl


Gerdine Kaptijn | Projectleider, team Advies

Verantwoordelijk voor de sectoren biologische melkvee- en geitenhouderij en het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Vertegenwoordig Nederland als raadslid in de landenraad van IFOAM Organics Europe

Projecten: GLB en biologisch, Koplopers in Kringlooplandbouw, Boerenkansen

Secretaris Ketengroep Zuivel & Rundvlees

kaptijn@bionext.nl

Niels Heining | Projectleider, team Advies

Binnen team Advies bezig met projecten op het gebied van bodem en klimaat, in zowel dierlijke als plantaardige ketens.

Projecten: Klimaatvriendelijke Biologische Landbouw, Koplopers in Kringlooplandbouw, Biologische Akkerbouw in Zeeland en Annex

Secretaris Ketengroep Fruit en Ketengroep Akkerbouw & Vollegrondsgroente

heining@bionext.nl

Maaike Raaijmakers | Projectleider, team Advies

Binnen team Advies verantwoordelijk voor projecten op het gebied van biologisch uitgangsmateriaal en de sierteelt.

Projecten: Liveseed, Nationale Annex, Verduurzaming Sierteelt en Hart voor Biodiversiteit

Themagroep Biologisch uitgangsmateriaal en veredeling

raaijmakers@bionext.nl

Heleen Klinkert | Projectleider, team Advies

Heleen werkt samen met biologische ondernemers en andere betrokkenen aan de thema’s Klimaat, Bodem en Biodiversiteit.

Projecten: Boerenlandvogelinitiatief van Weerribben Zuivel, Lobby bio en klimaat, Acquisitie, Carbon Farming

klinkert@bionext.nlJan de Koeijer | Projectleider, team Advies

Aangesloten bij projecten rondom kringloopsluiting.

Projecten: Koplopers in Kringlooplandbouw, GLB

Medebegeleider Ketengroep Akkerbouw & Vollegrondsgroenten en Ketengroep Fruit.

Contactpersoon stage-opdrachten

de.koeijer@bionext.nl

Joost Koet | Junior Projectmedewerker, team Advies

Projectmedewerker in diverse projecten binnen team Advies.

koet@bionext.nl