Teelt van gewassen

Dit zijn de belangrijkste verschillen bij de teelt van biologische gewassen vergeleken met reguliere teelt
• de teler gebruikt in principe biologisch uitgangsmateriaal (zaden, pootgoed enz.)
• er mogen alleen toegestane meststoffen worden gebruikt; daar zit bovendien een maximum aan.
• er wordt vruchtwisseling toegepast (elk jaar een ander gewas op het perceel)
• de teler kiest rassen die geschikt zijn voor biologische landbouw
• er worden natuurlijke vijanden ingezet tegen parasieten
• onkruid mag alleen mechanisch of d.m.v. verbranden worden bestreden
• plastic bodembedekkingsmateriaal mag alleen als dit afbreekbaar is
• geen chemisch-synthetische bestrijdingsmiddelen
• gewassen groeien in principe in de bodem