Strijd tegen patenten

Grote bedrijven vroegen de laatste jaren meer dan duizend patenten aan op natuurlijke eigenschappen van groenten en fruit. Zo werd patent verleend op paprika’s met een natuurlijke afweer tegen schadelijke insecten. Daarmee krijgen die bedrijven de eigendomsrechten over alle zaden, planten en vruchten waar die 100% natuurlijke eigenschap in zit. Dat geeft ze enorm veel macht. Met alle gevolgen van dien. Er komen namelijk minder nieuwe rassen op de markt doordat andere zaadbedrijven deze gepatenteerde eigenschap niet meer vrij mogen gebruiken voor de ontwikkeling van nieuwe rassen. Dit betekent dat de boeren steeds moeilijker aan niet-gepatenteerde zaden kunnen komen, waardoor de prijzen voor hen omhoog gaan en er minder keus in de winkel komt. Op termijn is dit een serieuze bedreiging voor de voedselzekerheid.

In 2017 besloot het Europees Octrooi Bureau (EOB) ‘geen patenten meer te verlenen op (eigenschappen van) klassiek veredelde gewassen’. Prachtig nieuws! Helaas is hier echter tot op heden nog geen waterdichte wet voor. Intussen zijn de grote zadenbedrijven op zoek naar gaten in de wet, waardoor ze via sluiproutes toch patenten kunnen krijgen. Ook de honderd bestaande patenten blijven gewoon geldig. Maaike Raaijmakers van Bionext stelt: “reken maar dat de juristen van de grote zaadbedrijven nu hun pennen slijpen en op zoek gaan naar listige sluipweggetjes om dit verbod te omzeilen. Er is extra maatschappelijke druk en geld nodig. Achterover leunen kan nog niet.”

Bionext wil zorgen voor een waterdichte wet, die patenten op ons voedsel definitief verbiedt. Daar is extra maatschappelijke druk en geld voor nodig. Met De Grootste Zaadbank heeft Bionext consumenten opgeroepen mee te strijden voor een waterdichte patentwet. Bij een donatie vanaf €10 kregen donateurs een zakje zaden thuisgestuurd. Ook waren de zakjes te koop bij 143 verkooppunten. Via het crowdfundingsplatform is ruim €12.700 opgehaald. Daarmee konden we onder andere een bezwaarprocedure op een patent op broccoli met lange steel opzetten. Dit heeft er uiteindelijk voor gezorgd dat het patent is ingetrokken.

Lees hier meer over de stand van zaken met betrekking tot patenten.