Strijd tegen patenten

Grote bedrijven vroegen de laatste jaren honderden patenten aan op natuurlijke eigenschappen van groenten en fruit. Zo werd bijvoorbeeld patent verleend op paprika’s met een natuurlijke afweer tegen schadelijke insecten.

Met zo'n patent krijgen bedrijven de eigendomsrechten over alle zaden, planten en vruchten waar die 100% natuurlijke eigenschap in zit. Dat geeft ze enorm veel macht. Met alle gevolgen van dien. Er komen namelijk minder nieuwe rassen op de markt doordat andere zaadbedrijven deze gepatenteerde eigenschap niet meer vrij mogen gebruiken voor de ontwikkeling van nieuwe rassen.

Dit betekent uiteindelijk dat de boeren steeds moeilijker aan niet-gepatenteerde zaden kunnen komen, waardoor de prijzen voor hen omhoog gaan en er minder keus in de winkel komt. Op termijn is dit een serieuze bedreiging voor de voedselzekerheid. Daarom strijdt Bionext al meer dan 10 jaar tegen deze patenten.

Wat is er aan de hand?

Het Europees Patentbureau heeft Syngenta in 2013 patent verleend op klassiek veredelde rode paprika’s met een natuurlijke afweer tegen insecten. Syngenta heeft hiermee eigendomsrecht over alle vruchten, zaden en planten van paprika’s en pepers (peper is een soortgenoot van de paprika) met deze eigenschap.

Wat is precies het probleem?

  • Door dit patent mogen andere plantenveredelaars, zonder toestemming van Syngenta, geen rassen meer verkopen met dezelfde eigenschap.
  • Syngenta kan toestemming weigeren en daarmee concurrerende bedrijven benadelen.
  • Dit patent belemmert dus de ontwikkeling van nieuwe rassen met dezelfde eigenschap.
  • Ook voor paprika telers is dit nadelig; ze worden hierdoor meer afhankelijk van bepaalde aanbieders en hun raskeuze neemt af.

Arjen Lubach heeft in zijn programma Zondag met Lubach in 2015 aandacht besteed aan dit probleem. In de video hieronder legt hij op ludieke manier uit hoe het precies zit.

Wat is er aan de hand?

Waarom wil Bionext juist van dit patent af?

De insectenresistentie is afkomstig uit een wilde peper in Jamaica en komt dus gewoon van nature voor. Syngenta heeft deze eigenschap met klassieke veredeling in een commercieel paprika ras ingekruist. Bionext vindt dat natuurlijke eigenschappen niet als uitvinding geclaimd mogen worden. Daarom strijden we al jaren tegen dit soort patenten. Met succes!

In juli 2017 besloot het Europees Octrooi Bureau om ‘geen patenten meer te verlenen op eigenschappen van klassiek veredelde gewassen’. Helaas geldt deze uitspraak niet met terugwerkende kracht. Daarom loopt de bezwaarprocedure tegen dit patent nog steeds door.

Waarom wil Bionext juist van dit patent af?

Wat kunnen we hier nu nog aan doen?

Bionext heeft in 2013 samen met 33 andere organisaties uit 27 landen bezwaar ingediend tegen dit patent. De bezwaarprocedure is verschillende keren stilgelegd i.v.m. de politieke ontwikkelingen. Op 16 februari 2023 vindt eindelijk de beslissende (online) hoorzitting plaats waarbij onze bezwaren door een jurist en enkele deskundigen worden toegelicht bij het Europees Octrooi Bureau. Ook Syngenta krijgt de kans om haar kant van de zaak toe te lichten. Na afloop van de hoorzitting zal de rechter van het Europees Octrooi Bureau meteen een uitspraak doen.

Helpt u mee om de paprika van dit patent te bevrijden?
Steun Bionext dan in haar strijd tegen patenten op voedsel en doneer nu!

Meer informatie? Mail naar Raaijmakers@bionext.nl

Wat kunnen we hier nu nog aan doen?
Crowdfunding 2017: 'De Grootste Zaadbank van Nederland'

Crowdfunding 2017: 'De Grootste Zaadbank van Nederland'

Met De Grootste Zaadbank heeft Bionext consumenten opgeroepen mee te strijden voor een waterdichte patentwet. Bij een donatie vanaf €10 kregen donateurs een zakje zaden thuisgestuurd. Ook waren de zakjes te koop bij 143 verkooppunten. Via het crowdfundingsplatform is ruim €12.700 opgehaald. Daarmee konden we onder andere een bezwaarprocedure op een patent op broccoli met lange steel opzetten. Dit heeft er uiteindelijk voor gezorgd dat het patent is ingetrokken. Dit is geweldig nieuws. Lees hier meer over de stand van zaken met betrekking tot patenten.

Maar zoals je hierboven al kon lezen: is hier echter tot op heden nog geen waterdichte wet. Intussen zijn de grote zadenbedrijven op zoek naar gaten in de wet, waardoor ze via sluiproutes toch patenten kunnen krijgen. Ook de honderd bestaande patenten blijven gewoon geldig. Maaike Raaijmakers van Bionext stelt: “reken maar dat de juristen van de grote zaadbedrijven nu hun pennen slijpen en op zoek gaan naar listige sluipweggetjes om dit verbod te omzeilen. Er is extra maatschappelijke druk en geld nodig. Achterover leunen kan nog niet.”

Hieronder kun je de video terugkijken waarmee we in 2017 campagne hebben gevoerd.