Wat biologisch betekent voor de verschillende schakels in de keten

Houden van dieren

In de veehouderij gaat het om eisen aan grasland en veevoedergewassen, en om eisen aan het houden van de dieren zelf. Voor grasland en veevoedergewassen gelden min of meer dezelfde eisen als voor de teelt van andere gewassen , inclusief het verplichte 'omschakelen'. De regelgeving voor het biologisch kweken van vis heeft betrekking op de leefomstandigheden van de dieren (ruimte, licht en waterkwaliteit) , het voer en het gebruik van geneesmiddel.

Lees hier de belangrijkste verschillen per diersoort tussen biologische en reguliere veehouderij en viskweek

Teelt van gewassen

Dit zijn de belangrijkste verschillen bij de teelt van biologische gewassen vergeleken met reguliere teelt:

• de teler gebruikt in principe biologisch uitgangsmateriaal
• er mogen alleen toegestane meststoffen worden gebruikt; daar zit bovendien een maximum aan.
• er wordt vruchtwisseling toegepast
• de teler kiest rassen die geschikt zijn voor biologische landbouw
• er worden natuurlijke vijanden ingezet tegen parasieten
• onkruid mag alleen mechanisch of d.m.v. verbranden worden bestreden
• plastic bodembedekkingsmateriaal mag alleen als dit afbreekbaar is
• geen chemisch-synthetische bestrijdingsmiddelen
• gewassen groeien in principe in de bodem


Verwerking en productie

Bij biologische certificering gaat het zowel om de bedrijfsprocessen als om de producten die gemaakt worden. In veel bedrijven worden reguliere én biologische producten gemaakt. Een bedrijf moet maatregelen nemen om te voorkomen dat deze stromen door elkaar kunnen lopen, onder meer met een risicoanalyse, ingangscontrole van grondstoffen, gescheiden productie, gescheiden opslag. Producten moeten traceerbaar zijn en uit de administratie moet duidelijk worden dat er niet meer biologisch eindproduct is gemaakt dan er grondstoffen het bedrijf zijn binnengekomen. Ook moeten klachten volgens bepaalde regels worden geregistreerd.


Winkels

Bij (online)biologische supermarkten, speciaalzaken, boerderijwinkels en op boerenmarkten is een breed assortiment biologisch te vinden. De ondernemers hebben veel kennis over de producten die ze verkopen.

Horeca

Horecabedrijven komen in aanmerking voor het EKO-keurmerk horeca als zij 100% biologisch inkopen (Goud 100%) 80-100% biologisch (Goud), 50-80% (Zilver), of 20-50% (Brons). Daarnaast is er een uitgebreide toets op duurzaamheid in de bedrijfsvoering, variërend van de inzet van groene energie tot beperking van voedselverspilling. Kijk op http://www.eko-horeca.nl/ voor alle informatie en adressen.

Consument

We hebben de meest gestelde vragen en antwoorden over biologisch op een rijtje gezet. Staat uw vraag er niet bij, dan kunt u contact opnemen met de biologische vragenlijn. De informatie en de biologische vragenlijn vindt u hier.