Keurmerken en controle

Biologisch is een beschermde term. De term biologisch mag dan ook alleen gebruikt worden op gecontroleerde producten.Ook producten met EKO-keurmerk of Demeter-keurmerk zijn biologisch. Als deze keurmerken op de verpakking staan, staat het Europese biologisch keurmerk er ook op.

Het Europese biologisch keurmerk

Biologische producten zijn te herkennen aan het 'groene blaadje'. Gebruik van dit Europese Biologische keurmerk - dat overigens ook in zwart of wit afgedrukt mag worden - betekent dat het product voldoet aan de wettelijke eisen voor biologische productie en dat dit is gecontroleerd. Het woord biologisch - of bio, eko, eco of organic - op voedingsmiddelen mag er alleen op staan als het product conform de EU-regels is geproduceerd.

Verwante keurmerken
Andere Europese landen gebruiken ook nog vaak hun nationale keurmerken samen met het 'groene blaadje'. Het Europese keurmerk is verplicht voor producten die in Europa worden geproduceerd of verwerkt. Producten van buiten de EU, of onverpakte producten, mogen het Europese keurmerk gebruiken als ze aan de EU-eisen voldoen.

Controle

Op de verpakking van een biologisch product is ook te zien welk certificerend bedrijf de controle heeft gedaan. Het codenummer van de controlerende instantie van het land waarin het product is geproduceerd/verpakt moet op de verpakking, het etiket of het label staan. In Nederland is Skal Biocontrole de controlerende instantie, zij zijn te herkennen aan het nummer NL-Bio-01. Dit nummer staan meestal net boven of onder het biologische keurmerk op de verpakking. Elk gecertificeerd bedrijf krijgt van SKAL een uniek nummer. Omdat op de verpakking ook altijd de naam en vestigingsplaats van de producent staat, kun je altijd nagaan of het klopt. Op internet is namelijk te vinden welk SKALnummer een bedrijf heeft. Dit kan via de website van Skal via het kopje bio-bedrijven zoeken.

EKO-keurmerk

Boeren volgens biologische principes gaat verder dan wat er in de Europese wetgeving is vastgelegd. De meeste biologische boeren en producenten gebruiken bijvoorbeeld groene stroom, doen aan natuurbeheer, werken met zorgbehoevenden, letten op verpakkingen enz. Als bedrijven willen laten zien dat zij deze principes onderschrijven, gebruiken zij daarvoor het EKO-keurmerk. Het EKO-keurmerk staat dus voor gecontroleerd biologische producten van producenten die bovenwettelijke duurzaamheidsinspanningen leveren.

Behalve het keurmerk op producten is er ook een EKO-keurmerk Goud, Zilver of Brons voor restaurants en cateraars die minimaal 15%, 50% of 100% biologisch inkopen. Dit keurmerk is er omdat een gast alleen door certificering zeker weet of wat als biologisch op de menukaart staat dit ook echt biologisch is. Daarnaast hebben EKO-restaurants oog voor andere duurzaamheidsaspecten in de bedrijfsvoering.

Het EKO-keurmerk Winkels helpt de consument bij het kiezen voor winkels die minimaal 90% biologisch verkopen en een actief duurzaamheidsbeleid voeren met jaarlijkse verbeterdoelen.

Demeter

Het Demeter-keurmerk is het keurmerk voor de biologisch-dynamische (BD) landbouw. Alle producten met een Demeter-keurmerk voldoen aan de normen voor biologische landbouw. Daarnaast zijn er specifieke eisen om het Demeter-keurmerk te mogen voeren, bijv. op het gebied van vruchtwisseling, mestgebruik en teelt van minimaal 80% van het veevoer op het eigen bedrijf. Biodynamische boeren en verwerkers besteden veel aandacht aan het milieu, natuurontwikkeling, dierenwelzijn en de sociale en economische vernieuwingen op en rond een bedrijf. Hierdoor zijn biodynamisch werkende bedrijven vaak betrokken bij nieuwe initiatieven zoals zorglandbouw.

Naast controleerbare normen maakt elke boer individuele keuzes op basis van de principes en meer algemene richtlijnen. Zo ontwikkelt elke boer zijn eigen bedrijfsidentiteit.

Demeter-producten zijn vooral te koop in natuurvoedingswinkels, webwinkels en op boerenmarkten.

Uitleg over keurmerken