Meer biologisch melkvee in Gelderland

Provincie Gelderland staat voor een aantal grote opgaves in relatie tot landbouw en natuur, zoals het terugdringen van de stikstofuitstoot en het behoud en herstel van biodiversiteit. In het kader van verduurzaming van het landbouwbeleid wil ze biologische landbouw en voeding stimuleren. Biologisch is voor de provincie een logische keuze, omdat de eisen voor biologische landbouw duidelijk omschreven zijn in de wet.

De provincie Gelderland wil melkveehouders ondersteunen om biologisch te worden. Hiervoor wil ze enerzijds de vraag naar biologische zuivel onder consumenten stimuleren en anderzijds een zo groot mogelijke groep melkveehouders bereiken om te kijken onder welke voorwaarden zij bereid zouden zijn om om te schakelen naar biologisch en/of biologische productiemethodes in te zetten. Daarnaast wil de provincie biologische melkveehouders stimuleren om zich te blijven ontwikkelen.

Interesse in omschakeling?

Lezen: Op deze pagina vind je een Interactieve PDF waarin je meer kunt lezen over verschillende aspecten van omschakelen naar biologische melkveehouderij.

Luisteren: We hebben ook een podcast-serie van vier afleveringen over omschakelen. De thema’s die aan bod komen, zijn: Bodemkwaliteit en Graslandmanagement, Diergezondheid en Dierenwelzijn, Rantsoen en Economische strategie.

Doen: Vraag een keukentafelgesprek aan via keeswater@ekopart.nl of download hieronder de pdf met informatie over de omschakelcursus voor Gelderse melkveehouders van Kees Water.

Stand van zaken

Om zicht te krijgen op wat het potentieel is in de provincie voor biologische melkveehouderij, heeft Bionext een inventarisatie gehouden onder melkveehouders naar mogelijke knelpunten bij omschakelen en leerwensen van ondernemers. Uit deze inventarisatie kwamen een aantal barrières naar voren zoals hoge investeringen en extra regels en controle. Daarnaast is er in dit project een eerste aanzet gemaakt met het ontwikkelen van een netwerk van biologische melkveehouders.

Met het vervolgproject wil Bionext een structureel Gelders Netwerk van biologische melkveehouders ontwikkelen. In dit Gelderse Netwerk kunnen melkveehouders van elkaar leren en elkaar inspireren. De bedoeling is ook om het netwerk een structuur te geven waardoor er continuïteit ontstaat.

Doelstellingen:
- Het ontwikkelen van een structureel netwerk van Gelderse biologische melkveehouders, waar ook ruimte is voor melkveehouders die omschakeling overwegen om zo van elkaar te leren. Er wordt gestreefd naar het komen tot een structuur die de continuïteit van het netwerk borgt, bijvoorbeeld via een vereniging of stichting.
- Het aanbieden van een omschakelcursus waar melkveehouders die omschakeling overwegen gecoacht worden en praktische handvaten krijgen, en waar ook gekeken wordt naar mogelijkheden voor verbreding/extra verdienmodel.

Interview met omschakelaar Gerrit van Beek

Gerrit van Beek heeft samen met zijn vrouw een melkveebedrijf in de Fraterwaard bij Doesburg. Het bedrijf is in omschakeling naar biologisch. Wij spraken met Gerrit over zijn overwegingen om die stap te zetten en over zijn ervaringen met het omschakelproces.

Interview met omschakelaar Gerrit van Beek
Meer informatie

Meer informatie

Donderdag 21 april 2022 organiseerde Bionext in samenwerking met True Food Projects, Land en Co en Platform Natuurinclusieve landbouw Gelderland een webinar voor melkveehouders over het vermarkten van duurzame zuivel onder de titel: 'Geld verdienen met Groene Zuivel. Hoe doe je dat?' Heb je het gemist?
> Je kan het webinar hier terugkijken.
> De presentatie 'Groene Zuivel' vind je hier.
> De presentatie 'Zelf zuivelen en directe verkoop' vind je hier.

Lees hier het artikel in de Nieuwe Oogst van 6 december 2021.

Heb je een vraag over het project? Stuur een bericht aan Maaike Raaijmakers, raaijmakers@bionext.nl