Nieuws

Inbreng Bionext voor verkiezingsprogramma's

09-08-23 15:32

Op 22 november 2023 zijn er vervroegde verkiezingen voor de Tweede Kamer. De biologische sector verwacht en vraagt actie van de politiek. Met deze noodzaak in het achterhoofd heeft Bionext inbreng geleverd voor de verkiezingsprogramma’s. De biologische landbouw heeft namelijk een scala aan oplossingen te bieden voor maatschappelijke opgaven! Om er een aantal te noemen:

Klimaat: Biologische landbouwpraktijken, zoals het vermijden van synthetische gewasbeschermingsmiddelen en kunstmest, dragen bij aan de vermindering van broeikasgasemissies en de opslag van koolstof in de bodem. Een verdere stimulering van de biologische sector is van groot belang om onze klimaatdoelstellingen te halen en te streven naar een klimaatneutrale landbouw.

Natuur, water en biodiversiteit: De biologische sector speelt ook een cruciale rol bij het realiseren van de doelstellingen in het Natuur- en Landschapsbeleid. Plantaardige en dierlijke productie zijn nauw met elkaar verweven. Biologische landbouwpraktijken bevorderen het behoud van biodiversiteit en dragen bij aan de ontwikkeling van bloemrijke akkerranden, houtwallen en andere landschapselementen. Door het creëren van een meer biodivers landschap kunnen we de teruggang van flora en fauna in Nederland een halt toeroepen en het natuurlijke evenwicht herstellen.

Vertrouwen: De afgelopen jaren is het vertrouwen tussen boeren en de samenleving soms onder druk komen te staan. De biologische sector heeft laten zien dat duurzame landbouw mogelijk is in balans met de omgeving en met respect voor dierenwelzijn. Het stimuleren van de biologische landbouw en voedselproductie kan bijdragen aan het herstel van dit vertrouwen door te laten zien dat het boeren mogelijk is met aandacht voor de natuur, het milieu en het welzijn van dieren. Met tegelijkertijd een bewezen meerprijs voor de boer. Dit biedt boer en samenleving een perspectief.

De Nederlandse biologische sector heeft het afgelopen decennium aanzienlijke groei doorgemaakt. Steeds meer consumenten waarderen de kwaliteit en duurzaamheid van biologische producten. Hoewel deze waardering belangrijk is, is het cruciaal om te erkennen dat de vraag naar biologische producten achterblijft. Dit kan worden toegeschreven aan verschillende factoren, zoals prijsverschillen én prijsperceptie met conventionele producten, beperkte beschikbaarheid en een gebrek aan bewustwording bij het brede publiek. Duidelijke politieke keuzes zijn daarom noodzakelijk om de biologische sector een flinke zet te geven.

Contact
Laurens Nuijten, manager Belangenbehartiging bij Bionext, is voor vragen bereikbaar per mail: nuijten@bionext.nl


vind-ik-leuk(s)