Gemeenschappelijk landbouwbeleid

In 2023 verandert het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB). In Nederland wil men het GLB gebruiken als instrument om de transitie richting kringlooplandbouw te stimuleren, waarbij innovatie, biodiversiteit, een goed verdienvermogen voor de boer en duurzaam bodembeheer belangrijke doelen zijn. Daarnaast moet de landbouw onderdeel zijn van de oplossing van het stikstofprobleem in Nederland.

De biologische sector kan een belangrijk instrument zijn om de GLB doelen te behalen en tegelijkertijd een deel van de oplossing zijn voor het stikstofprobleem. Biologische bedrijven hebben een hogere biodiversiteit, blinken uit in duurzaam bodembeheer en hebben een aantoonbaar lagere ammoniakemissie.

Het doel van dit project is om te bepalen hoe het GLB biologisch kan stimuleren in Nederland (door bijv. omschakelende boeren) en hoe biologische boeren effectief gebruik kunnen maken van het GLB.

Zien we u bij de regiobijeenkomsten?

Met de komst van het GLB 2023 moeten biobedrijven voldoen aan nieuwe basiseisen. Nieuwe doelen op het gebied van biodiversiteit, klimaat en grondgebondenheid leiden tot aanscherping voor de hectaretoeslagen. Alleen bio is niet (meer) voldoende. Op tijd voorsorteren dus: u moet zich al in oktober 2022 aanmelden bij RVO om mee te doen met het GLB. U hoort tijdens de bijeenkomst de laatste informatie over wat het nieuwe GLB voor uw bedrijf betekent.

Daarnaast stelt GLB 2023 nieuwe gelden beschikbaar voor regionale en branche-gerichte samenwerkingen. Zowel voor regionale natuurdoelen (ANLb) als samenwerkingen in productie, innovatie en afzet. Graag gaan we daarom in gesprek: is een biologische branche- of producentenorganisatie een goede vorm om de biologische markt te stimuleren? Bijzonder is ook de mogelijkheid om voor duurzame voedselsystemen een uitzondering te maken op het kartelverbod. Dit biedt kansen voor een sterkere marktpositie van biologische boeren.

Zien we u bij de regiobijeenkomsten?

Praktische informatie regiobijeenkomsten

Alle bijeenkomsten zijn in de avond (vanaf half 8 ongeveer)

Regiobijeenkomst Midden
Datum: 25 mei
Locatie: Shortgolf Swifterbant, Rivierduinweg 9, Swifterbant

Regiobijeenkomst Zuid-West
Datum: 13 juni
Locatie: Maris Biologische landbouw, Drogedijk 59, Oudemolen

Regiobijeenkomst Zuid-Oost
Datum: 29 juni
Locatie: Zorgboerderij Ingelshof, Dupesweg 1, Tungelroy-Weert

Regiobijeenkomst Veenweidegebied
Datum: 7 juli
Locatie: De Beekhoeve, van Teylingenweg 172, Kamerik

GLB-nieuwsbrief ontvangen

Laat hier uw gegevens achter als u de GLB-nieuwsbrief wilt ontvangen. Via deze nieuwsbrief houden we u op de hoogte van de vastgestelde eisen en voorwaarden in het nieuwe Gemeenschappelijk landbouwbeleid. En we geven tips hoe u als biologisch boer of tuinder effectief gebruik kunnen maken van het GLB.

GLB-nieuwsbrief ontvangen

GLB Magazine

Biohuis en Bionext onderzoeken hoe het GLB biologisch kan stimuleren in Nederland en hoe biologische boeren effectief gebruik kunnen maken van het GLB. In dit online magazine verzamelen we informatie, kennis en blikken we vooruit. Je vindt hierin:

  • Wat gaat er veranderen?
  • Een inventarisatie van belangrijke handelslanden
  • Reacties vanuit de Europese Commissie en de Haagse politiek
  • Een webinar over het nieuwe GLB
GLB Magazine

Zienswijze biologische sector Nationaal Strategisch Plan

Afgelopen december (2021) heeft Nederland haar concept NSP in december ingediend en gepubliceerd. Bionext heeft samen met Biohuis daarop gereageerd met een zienswijze vanuit de biologische sector.

Zienswijze biologische sector Nationaal Strategisch Plan

Artikel: Nieuwe ronde, nieuwe kansen

De EU wil dat het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) bijdraagt aan de doelen van de Farm to Fork Strategy en dat er meer aandacht komt voor klimaat, milieu en natuur. Elke lidstaat moet in een Nationaal Strategisch Plan (NSP) beschrijven hoe ze de budgetten van het GLB wil inzetten.

Door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) is geld beschikbaar gesteld aan de agrarische sector om via pilots met voorstellen te komen hoe de gelden van het GLB moeten worden ingezet. Biohuis bestuurder Pipie Smits van Oyen kreeg met Biohuis-werkgroep GLB en Bionext zo’n pilot toegekend. In samenwerking met Bionext en Land&Co onderzoekt Biohuis nu welke impact het GLB zal hebben op het verdienvermogen van de biologische boer. En ook welke mogelijkheden er zijn voor steun en ontwikkeling voor de biologische sector. In dit artikel gaan we in op wat er sowieso zal veranderen voor de biologische boer ten opzichte van het huidige GLB.

Dit artikel verscheen in het EKOLAND nummer van januari 2022.

Artikel: Nieuwe ronde, nieuwe kansen
Wat gaat Bionext doen?

Wat gaat Bionext doen?

1. Er wordt een deskstudie uitgevoerd om de doelen en maatregelen van het GLB te vergelijken met de Europese en nationale biologische regelgeving.

2. Interviews met experts op het gebied van biologische landbouw en beleid om de GLB doelen en maatregelen te bespreken en te vergelijken met de biologische praktijk

3. Het organiseren van bijeenkomsten met biologische boeren om de GLB doelen en maatregelen te bespreken en te vergelijken met de biologische praktijk. Dit zal zowel regionaal gebeuren om de landschappelijke en culturele aspecten mee te nemen, als sectoraal omdat elke sector weer eigen innovaties en praktijken kent.

4. Het uitvoeren van een aantal praktijkmaatregelen om de samenhang met de biologische praktijk te illustreren en biologische boeren te inspireren om gebruik te maken van het GLB.

5. Inventarisatie in Europa om te leren hoe andere landen binnen het huidige GLB gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid om de biologische sector te ondersteunen. Daarbij wordt ook gekeken wat de context en effectiviteit hiervan was.

6. Kwaliteitsschema’s in de biologische keten worden onderzocht hoe zij bijdragen aan de doelen van het GLB. Wij denken hierbij aan de Aanvullende Normen uit de melkveehouderij, het EKO keurmerk of het Demeter keurmerk.

Met wie doen we dit project?

Dit project is een samenwerkingsverband tussen Pipie Smits van Oyen (akkerbouwer en vleesveehouder te Drimmelen), Biohuis (vereniging van biologische boeren en tuinders), de VBV (vereniging biologische varkenshouders), BioBol (vereniging biologische bollentelers), Francine van Rossem (biologisch tuinder te Rijssen-Holten) en Bionext.

Met wie doen we dit project?

Projectleider

Heeft u ideeën, vragen of opmerkingen? Neem contact op met Gerdine Kaptijn (kaptijn@bionext.nl), projectleider Kennis & Innovatie

Projectleider

Projectfinanciers