Wet- en regelgeving

Bionext behartigt de algemene biologische belangen bij de Europese en Nederlandse overheden. Het gaat hierbij niet alleen om de Europese biologische wetgeving. Ook voert Bionext lobby op dossiers als de wetgeving voor gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen, milieuwetgeving en andere ontwikkelingen die direct invloed hebben op het functioneren van biologische ondernemingen.

We werken veel samen met IFOAM EU voor belangenbehartiging in Brussel. Op nationaal niveau werken we samen met partners zoals LTO. Dit doen wij zodat biologische belangen worden meegenomen in de besluitvorming bij beleid en politiek en het biologische bedrijfsleven zich verder kan ontwikkelen.

EU-wetgeving


Bionext is zeer actief in belangenbehartiging voor goede wetgeving voor de biologische productieketen. Bionext concentreert zich met name op de huidige en nieuwe wetten voor biologische productie. De Europese wetgeving is bepalend voor de eisen die aan het keurmerk Biologisch worden gesteld.

Voor belangenbehartiging op Europees niveau werkt Bionext veel samen met IFOAM EU. Dit is het internationale samenwerkingsverband van de biologische sector, waarin alle EU-landen vertegenwoordigd zijn. Bionext-projectleider Marian Blom is vice-voorzitter van het bestuur van IFOAM EU.

Herziening bio-wetgeving 2018-2020


Zwaartepunt van het werk in de periode 2018 -2020 ligt bij invloed uitoefenen op de totstandkoming van uitvoeringsregels voor de nieuwe biologische wetgeving die vanaf 2021 geldt. Zo werken we aan wetgeving die aansluit bij wensen van het Nederlands biologische bedrijfsleven.

Informatie over wetgeving voor leden


Voor leden verzorgt Bionext toelichting en duiding over de ontwikkelingen op het gebied van wetgeving. We behartigen de belangen van onze leden, samen met onze leden stellen wij standpunten op, die we bij internationale en nationale overheden en de IFOAM inbrengen.

Meer informatie vind je hier.

Keurmerken en controle


De term ‘biologisch’ is wettelijk beschermd. Een voedingsproduct mag alleen 'biologisch' genoemd worden als het voldoet aan de Europese biologische wetgeving. Deze bevat regels voor landbouw, verwerking, transport en verkoop, met onder andere normen over dierenwelzijn, teelttechnieken en toegestane bestrijdingsmiddelen en additieven.

In Nederland controleert de organisatie Skal Biocontrole of producten echt biologisch zijn. De inspecteurs van Skal controleren boeren en producenten, handelaren en verwerkers, zowel aangekondigd als onaangekondigd.

Hier vind je meer informatie over de keurmerken.