Bionext: belangenbehartiger voor de biologische sector

De term biologisch is wettelijk beschermd. Een voedingsproduct wordt alleen biologisch genoemd als het voldoet aan de Europese regelgeving. In Nederland controleert Skal Biocontrole of producten echt biologisch zijn.

Bionext behartigt de algemene biologische belangen bij de Europese en Nederlandse overheden. Ons doel: wetten en regels moeten zo goed mogelijk aansluiten op het Nederlandse biologische bedrijfsleven én vernieuwing brengen. In Europa doen we dat in samenwerking met IFOAM EU, in Nederland trekken we regelmatig op met organisaties die biologische leden in hun achterban hebben, zoals de LTO, Plantum, het GroentenFruit huis en Nevedi.

Lees in onze greenpaper ‘wat is bio?’ meer over de algemene regelgeving achter het EU-biologisch keurmerk.

1 januari: Nieuwe Bio-verordening

Op 1 januari 2022 verandert er veel in de huidige Europese regelgeving voor de biologische sector. Een impactanalyse die in 2014 werd gepresenteerd was het startpunt voor een proces dat bijna 10 jaar heeft geduurd. De voornaamste beweegredenen voor de wijziging van de wetgeving zijn: het consumentenvertrouwen vasthouden door de regels minder complex te maken, het verder harmoniseren van wetgeving tussen de verschillende EU-landen en fraude helpen voorkomen .

In dit langdurige proces heeft Bionext een actieve rol gespeeld door nationaal en in Europees verband mee te denken, voorstellen te becommentariëren, vernieuwing voor te stellen op bepaalde onderdelen en breder in gesprek te gaan. Dit alles in nauw overleg met onze ketengroepen en de drie verenigingen waar Bionext voor werkt. Zo heeft Bionext zich ingezet de wijzigingen die de nieuwe Bio-verordening met zich meebrengt, zo goed mogelijk te laten aansluiten op de wensen van het Nederlands biologische bedrijfsleven.

Wijzigingen per sector op website Skal

Als onafhankelijk toezichthouder van de EU-biologische wetgeving in Nederland informeert Skal Biocontrole inhoudelijk over de nieuwe verordening en de wijzigingen die er per sector zijn. Op de website van Skal Biocontrole zijn de wijzigingen in de wetgeving op een rijtje gezet.

Ben je lid? Praat dan mee!

De wijzigingen in de nieuwe wet zullen effect hebben op veel bedrijven. Als wij weten hoe de wijzigingen op de biologische bedrijven uitpakken, kunnen we er wat mee. Op de korte of lange termijn.

Wil je meepraten over de nieuwe Bio-verordening? Of heb je vragen? We gaan graag in gesprek met onze leden. Neem contact op met de secretaris van je ketengroep of vereniging:

Ketengroepen:

> Akkerbouw en Vollegrondsgroente. Niels Heining, heining@bionext.nl
> Fruit. Niels Heining, heining@bionext.nl
> Glasgroente. Marian Blom, blom@bionext.nl
> Varkens en Pluimvee. Hans Fuchs, fuchs@bionext.nl
> Zuivel en Rundvlees. Gerdine Kaptijn, kaptijn@bionext.nl
> Sierteelt. Maaike Raaijmakers, raaijmakers@bionext.nl
> Uitgangsmateriaal en Veredeling. Maarike Raaijmakers, raaijmakers@bionext.nl

Verenigingen:

> Biowinkelvereniging. Daisy Alsemgeest, info@biowinkelvereniging.nl
> BioNederland. Natalie Oudenhoven, info@bionederland.nl
> BioHuis. Laurens Nuijten, info@biohuis.nl

Ben je nog geen lid? Neem contact op met bovengenoemde personen en sluit je aan!