Trendrapporten

Bionext geeft jaarlijks het Trendrapport Biologisch uit. In dit rapport een overzicht van de ontwikkelingen van de biologische sector van het voorgaande jaar. Zo is hierin te lezen hoe het biologisch landbouwareaal en aantal biologische boeren zich heeft ontwikkeld. Ook lees je hierin hoe de omzet van biologische producten in de Nederlandse supermarkten, biologische speciaalzaken en foodservicesector zich heeft ontwikkeld. Ook geven we inzicht in de ontwikkelingen van biologisch in de andere EU-landen.