TP Organics

Bionext is het nationaal platform voor TP organics. TP Organics is het platform dat bij de Europese Unie ijvert voor goed onderzoek en onderzoeksfinanciering voor de biologische voedselketen. TP Organics is erkend door de Europese Commissie, wat betekent dat ze de adviezen van dit platform moet meenemen.

Bionext levert input voor de adviezen van het platform naar de Commissie en Bionext ondersteunt TP Organics door middel van het verspreiden van nieuwsberichten.