Kennissites en databases

Een overzicht van verschillende kennissites en databases over biologisch.

Biodatabase

In de biologische teelt wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van biologisch uitgangsmateriaal. Daarnaast is er de wettelijke verplichting om biologisch uitgangsmateriaal te gebruiken als er voldoende uitgangsmateriaal beschikbaar is.

Naktuinbouw houdt op verzoek van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) de beschikbaarheid bij van biologisch uitgangsmateriaal. Op de Biodatabase staan per gewas de beschikbare rassen vermeld en bij welke leverancier dit materiaal verkregen kan worden.

Biodatabase

bioKennisbank

bioKennis levert u praktijkgerichte informatie op over onderzoek voor en ontwikkelingen van de biologische sector in België en Nederland. De bioKennisbank levert achtergrondinformatie. De bioKennisbank is een waardevol archief dat sinds de jaren '90 wordt bijgehouden door de Bibliotheek Wageningen UR. Het bevat meer dan 21.000 verwijzingen naar artikelen in nationale en internationale tijdschriften, proefschriften, rapporten, posters en studentenverslagen die van belang zijn voor de biologische landbouw en voeding.

BioKennisbank

Louis Bolk Instituut

Het Louis Bolk Instituut ontwikkelt al ruim 40 jaar kennis voor duurzame landbouw, voeding en gezondheid. De focus ligt daarbij op natuurinclusieve landbouw en positieve gezondheid. In dit archief vindt u meer dan 2.000 publicaties van het Louis Bolk Instituut.

Louis Bolk Instituut

Organic Eprints

Organic Eprints is an international open access archive for papers and projects related to research in organic food and farming. The archive contains full-text papers in electronic form together with bibliographic information, abstracts and other metadata. It also offers information on organisations, projects and facilities in the context of organic farming research.

Organic Eprints

Organic Farm Knowledge

Platform van IFOAM voor het delen van kennis en tools met betrekking tot Organic Farming.

Organic Farm Knowledge

Groen Kennisnet

Dit kennisdossier is samengesteld op verzoek van het netwerk 'Onderwijs voor biologisch' op initiatief van Bionext en Terra voor het groene onderwijs. Leerlingen en studenten vinden hier materiaal voor opdrachten, werkstukken en zelfstudie. Leraren vinden hier ondersteunend materiaal voor lessen en opdrachten en een verzameling leermiddelen. Ondernemers en andere geïnteresseerden vinden hier een schat aan informatie over de biologische landbouw en zij kunnen het dossier gebruiken voor gerichte kennisvragen.

Groen Kennisnet

Beter Bodembeheer

Beter Bodembeheer bundelt kennis uit het onderzoeksprogramma PPS Beter Bodembeheer.

Beter Bodembeheer