Meer biologisch in het onderwijs

Het aantal biologische boeren houdt geen gelijke tred met de stijgende consumentenvraag, ook omdat de (biologische) landbouw vergrijst. Daarom is het van groot belang jongeren te interesseren voor een loopbaan in de (biologische) landbouw. De introductie van meer biologisch in het onderwijs helpt hierbij. Bionext zoekt hiervoor de samenwerking met onderwijsinstellingen om te ervoor zorgen dat elke student die van een agrarische opleiding komt (VMBO / MBO / HBO) kennis heeft gemaakt met biologische landbouw en voeding. Ook streven we naar meer aanbod voor geïnteresseerde studenten die zich verder willen specialiseren.

Een mooi resultaat is het MBO-keuzevak Biologische bedrijfsvoering, dat Bionext samen met drie agrarische opleidingscentra (Terra, Nordwin en Clusius College) tot stand heeft gebracht. Sinds september 2018 kunnen deelnemers van het groen MBO zich hiermee specialiseren in werken in de biologische landbouw.

Ook in het groen HBO is het inmiddels binnen meerdere agrarische opleidingen mogelijk een specialisatie op biologische landbouw te doen. Zo heeft Aeres Hogeschool Dronten, als aanvulling op haar leerplan met diverse vakken op het gebied van biologische landbouw, daar de minor (keuzedeel) Biologische landbouw aan toegevoegd. Hogeschool Van Hall Larenstein in Leeuwarden biedt sinds kort de AD (verkorte HBO-opleiding) biologische melkveehouderij aan.

In mei 2018 heeft Bionext het convenant Duurzame samenwerking bedrijfsleven – groen onderwijs ondertekend. Ook is Bionext toegetreden tot het Werkgeversplatform dat de gemeenschappelijke onderwijsbelangen van het groen bedrijfsleven behartigt en de samenwerking met het groen onderwijs aanjaagt.

Op het Kennisdossier Biologische landbouw vinden leerlingen en studenten materiaal voor bijvoorbeeld werkstukken. Docenten vinden hier lesmateriaal. Het kennisdossier is een initiatief van Bionext en AOC Terra en is mogelijk gemaakt door het Innovatiebudget Groen kennisnet.

Als onderdeel van het EU project 'greener future for young farmers' is een lespakket ontwikkeld op basis van de film The Biggest little Farm. Het lespakket is geschreven voor de doelgroep VMBO leerjaar 2, maar is breder inzetbaar.

Gezien de boerderij in de film biologisch dynamisch is wordt biologische landbouw en het belang ervan besproken in de lessen, maar het lespakket gaat breder dan alleen biologisch.

Voor meer informatie klik hier.