Omschakelen naar biologische akkerbouw in Zeeland

In het kort: de provincie Zeeland staat voor een aantal grote opgaves in relatie tot landbouw en natuur om de vitaliteit van de sector ook voor toekomstige generaties te behouden. De biologische landbouw biedt een ontwikkelrichting met perspectief voor de opgaves die er liggen. Het aandeel biologisch landbouw blijft in Zeeland echter achter bij het landelijk gemiddelde. Is er ruimte voor meer biologische landbouw in Zeeland en wat zijn de barrières?

Wat gaan we doen?

Het project bestaat uit drie pijlers. Allereerst onderzoekt Delphy de interesse onder Zeeuwse akkerbouwers in de biologische teelt. Hoeveel telers hebben interesse en wat zijn de belangrijkste barrières om daadwerkelijk om te schakelen? Ten tweede komen er op proefbedrijf de Rusthoeve in 2023 en 2024 proeven waarin de mogelijkheden van mechanische onkruidbeheersing worden onderzocht en gedemonstreerd. Ten slotte onderzoekt Bionext de afzetmogelijkheden van Zeeuwse biologische producten op korte en middellange termijn. Dit levert een overzicht op van de mogelijkheden voor omschakelaars in Zeeland. In welke productgroepen liggen er wel of geen kansen voor nieuwe biologische telers? En hoe verandert de afzet van het product wanneer een akkerbouwer omschakelt van gangbaar naar biologisch? Rond de opgedane kennis zullen verschillende bijeenkomsten worden georganiseerd.

Partners

Bionext en de vereniging van biologische boeren Zuidwest-Nederland voeren het project uit in opdracht van en samen met Delphy en proefboerderij de Rusthoeve. De provincie Zeeland is financier van het project. Het project loop tot december 2024.

Home | Werken bij provincie ZeelandUinovatie

Contact

Heeft u ideeën, vragen of opmerkingen? Neem contact op met Niels Heining (heining@bionext.nl), projectleider Kennis & Innovatie bij Bionext.