Omschakelen

De consumentenvraag naar biologische producten groeit al jaren. Het biologisch areaal groeit maar langzaam mee. Starters of omschakelaars in de biologische landbouw vinden op deze pagina informatie om te kijken of biologisch bij hen past.

Het aantal biologische agrarische ondernemers in Nederland blijft de laatste jaren gelijk, blijkt uit cijfers van Skal Biocontrole. Er komen boeren en telers bij en er vallen er af. We hebben voldoende omschakelaars of nieuwe boeren nodig om te compenseren voor de stoppers en om voldoende biologische producten te kunnen produceren in de groeiende markt. Door middel van informatie en kennisuitwisseling werken wij aan voldoende biologische boeren nu én in de toekomst.

Er zijn twee manieren om een biologisch bedrijf te starten: óf je begint een nieuw bedrijf en gaat volgens de biologisch methode werken, óf je kan als gangbare boer of teler omschakelen naar biologische landbouw. Ieder Nederlands bedrijf dat volgens de biologische manier wil telen of dieren houden, moet zich bij Skal Biocontrole registreren. Tijdens de omschakelperiode van twee of drie jaar werk je wel biologisch, maar ben je nog niet gecertificeerd. Pas na het doorlopen van de hele omschakelingsperiode en bij een positieve beoordeling door de Skal-inspecteur ontvangt het bedrijf het bio-certificaat.

Cursussen

Voor ondernemers die zich oriënteren op biologische landbouw en voeding zijn er diverse cursussen en bijeenkomsten. Zo wordt in de Flevopolder elke winter een oriëntatiecursus gehouden. Zo’n cursus of bijeenkomst is een goede plek om eens rustig te kijken of biologisch ondernemen iets voor je is. Ook ga je dan op bezoek bij biologische ondernemers en kun je in de praktijk ervaren wat het betekent. Bekijk meer cursussen die gegeven worden.

Controle & certificering

Een product, perceel of dier of website is biologisch als het is gecertificeerd volgens de in Nederland geldende EU-regelgeving voor biologische productie. Certificeren kan alleen als het product (en de hele keten ervoor), perceel of dier onder controle staat. In Nederland certificeert de stichting Skal alle biologische productie in Nederland. Als een product, perceel of dier biologisch gecertificeerd is, mogen ondernemers als zichtbaar teken hiervan het EU-logo voeren op de producten die afkomstig zijn van een gecontroleerd biologisch productieproces. Dit keurmerk is voor de consument duidelijk herkenbaar en het kan de producent een meerprijs opleveren in de markt.

Wilt u een product produceren met maar deels biologische ingrediënten? Ook dan moet u het laten certificeren.

Stimuleringsprogramma's

In de provincie Groningen is een speciaal stimuleringsprogramma voor biologisch. Ook in Limburg en Noord-Holland worden vanuit de provincie activiteiten voor (startende) biologische ondernemers georganiseerd.


Omschakeladvies Biologische Melkveehouderij in Friesland (2020-2021)

In provincie Friesland wordt advies aangeboden om antwoord te krijgen op de vraag wat de kansen zijn om het bedrijf om te schakelen naar een biologische bedrijfsvoering. Dat gebeurt individueel, via een keukentafelgesprek op het bedrijf. De huidige bedrijfsstructuur en het management is hierbij altijd het vertrekpunt. Kansen en mogelijkheden in de omgeving worden meegenomen en ook de marktperspectieven komen aan de orde. De melkveehouder krijgt concreet inzicht in, zowel de technische mogelijkheden, als de aandachtspunten van de omschakeling. Ook krijgt hij, in de vorm van een kort rapport, advies voor de te nemen vervolgstappen. Een vervolgstap kan een doorrekening zijn. Bedoeld om inzicht te krijgen in de economische perspectieven van de omschakeling.

De kosten van een eerste advies zijn zeer beperkt. Aan bedrijven in Friesland wordt een eigen bijdrage gevraagd van € 100,- Ook een doorrekening kan gedeeltelijk financieel worden ondersteund. Voor meer informatie:

Ekopart
Kees Water Advies
08-26518701

Meer informatie

Boeren en tuinders:
Voor individueel advies kunt u terecht bij diverse adviseurs:

Plantaardig:
- Delphy, team biologische landbouw voor advies over biologische akkerbouw, groenteteelt, fruitteelt en sierteelt
- Naturim, Sander Bernaerts, 06 8108 6041, sander@naturim.nl
- Hans Smeets, boomteelt, 06 51335936

Dierlijk:
- DLV-advies, melkveehouderij: Edith Finke, e.finke@dlvadvies.nl, 06 26 51 87 04
- Kees Water (Ekopart), melkveehouderij, 06 26 51 87 01, info@ekopart.nl

Algemeen:
- Doornebosch, advies over nieuwe en huidige regelgeving en hoe uw (landbouw)bedrijf hier aan kan voldoen. Bijvoorbeeld door een pre-audit of advies op specifieke punten. Voor ondersteuning bij de voorbereiding op de audit door Skal en het opstellen van een planning voor omschakeling. Ook beschikbaar als onafhankelijk deskundige op gebied van biologische landbouw.
www.doornebosch.info

Leveranciers van voer of middelen zoals Reudink en Agrifirm kunnen ook veel vragen beantwoorden. Ook agrarische adviesbedrijven geven graag advies.

Handel en verwerking:
Précon (advisering en begeleiding in voedselveiligheid, kwaliteit en wet- en regelgeving)

Webwinkels:
CWA (Centrale Winkel Automatisering) zorgt voor het standaardiseren van artikelinformatie tussen leveranciers en het leveren van artikelinformatie aan diverse kassa-systemen van verschillende (web)winkels. Contactpersonen: Paul Soeterbroek of Jan Wassenaar (servicedesk@cwadiensten.nl of 06 2266 7943).