Zijn pesticiden toegestaan in de biologische landbouw?

Ja, er is een beperkt aantal pesticiden toegestaan in de biologische landbouw. Maar deze middelen moeten van natuurlijke oorsprong zijn. En ze worden pas ingezet als andere methoden zoals gewaskeuze, gewasrotatie en mechanische ingrepen (besmettingsbron verwijderen) niet helpen.

Voor onkruidbeheersing is geen enkel middel toegestaan, alleen voor bestrijding van ziekten en plagen.

Voorbeelden van stoffen die wel gebruikt mogen worden in de biologische landbouw zijn bijvoorbeeld Laminarine dat uit bruinwieren gewonnen wordt en gebruikt wordt tegen schimmels of de bacterie Bt (Bacillus thuringiensis) tegen rupsen in veel verschillende gewassen.

Natuurlijke stoffen betekent niet dat ze onschuldig zijn, anders zouden ze niet werken. Deze stoffen moeten ook een toelating hebben om gebruikt te mogen worden in een gewasbeschermingsmiddel.