Wat is het verschil tussen biologisch en biodynamisch?

Het wordt nog wel eens in één adem genoemd: biologisch en biodynamisch. Hoewel biologisch en biodynamisch vasthouden aan dezelfde regelgeving, betekenen ze niet hetzelfde.

Demeter is het internationale kwaliteitskeurmerk voor biodynamische landbouw en voeding. Zij voldoen aan de wettelijke eisen voor biologisch en zetten daarbovenop specifieke eisen voor dierenwelzijn, bodemkwaliteit, natuur, landschap en het sluiten van kringlopen voor mest en voer.

Biodynamisch boeren vraagt om aandachtige waarneming. De boer als bemiddelaar tussen de veelal onzichtbare levenskrachten die we niet direct vanuit de telbare en meetbare wereld kunnen verklaren, maar wel ons leven op aarde bepalen. Bij ziekten van een plant of dier zoeken onze boeren en tuinders de oplossing door te kijken naar de totale bedrijfsgezondheid. Daarbij beweegt de boer zoveel mogelijk met het ritme en de kracht van de natuur mee in plaats van deze te overheersen. Hierdoor ontstaat balans, veerkracht en herstellend vermogen.

Meer informatie over biodynamische landbouw en voeding vind je bij Demeter.