Is natuurinclusieve landbouw ook biologisch?

Natuurinclusieve landbouw is een vorm van duurzame landbouw dat uitgaat van een veerkrachtig systeem. Dat systeem maakt optimaal gebruik van de natuurlijke omgeving en integreert die in de bedrijfsvoering. Daarnaast draagt natuurinclusieve landbouw actief bij aan de kwaliteit van diezelfde natuurlijke omgeving. Natuurinclusieve landbouw produceert voedsel binnen de grenzen van natuur, milieu en leefomgeving met een positief effect op de biodiversiteit.

Zowel biologisch als natuurinclusief creëren een stabiel en robuust landbouwsysteem. Beiden zetten in op een veerkrachtige vorm van landbouw dat klimaatadaptief is en bestand tegen ziekten en plagen. Zo gaan ze uit van de kracht van de natuur met biodiversiteit, natuurlijke bodemprocessen en andere ecosysteemdiensten.

In tegenstelling tot biologisch en natuurinclusief, zet de gangbare landbouw in op risicobeheersing. Dat betekent het controleren en ingrijpen met bijvoorbeeld chemische bestrijdingsmiddelen. Hiermee worden omgevingsfactoren die het bedrijfsproces kunnen beïnvloeden zoveel mogelijk beperkt.

Tussen de 70 en 80 procent van de biologische boeren zijn ook natuurinclusief. Natuurinclusieve landbouw en biologische landbouw zijn dus niet hetzelfde, maar gaan uit van gelijkwaardige principes. Omdat er geen keurmerk voor natuurinclusief bestaat, is het lastig om te weten welke producten je wel en niet kunt kopen als je natuurinclusief wilt consumeren. Biologisch is wél herkenbaar en heeft een grote overlap met natuurinclusief. Daarom kan je biologisch kopen om daarmee indirect ook te kiezen voor natuurinclusief.

Als je meer wilt weten over natuurinclusief en biologisch, lees dan het interview met Nick van Eekeren (Louis Bolk Instituut).

En alles over biodiversiteit vind je in de greenpaper Biologisch & Biodiversiteit.