Kunnen producten die buiten Europa geproduceerd worden biologisch zijn?

De term biologisch is wettelijk beschermd. Biologische producten herken je aan het Europese keurmerk met het groene blaadje. Als het Europese keurmerk op een product staat, is deze gegarandeerd biologisch. Een officiële controle-organisatie controleert namelijk of de producenten aan de Europese eisen voldoen. De Europese eisen gaan niet over wáár het product gemaakt wordt, wel over hóé.

Een product hoeft dus niet uit Europa te komen, maar moet wél aan de Europese eisen voldoen om hier biologisch genoemd te mogen worden.