Kan bio de wereld voeden?

Als we kijken naar de meest recente berekeningen, is het antwoord een volmondig "ja".

Rendabeler
Een rapport van de FAO uit 2009 stelt duidelijk dat biologische landbouw, ondanks een soms lagere productie, rendabeler is dan niet-biologische landbouw. Dit blijkt uit een literatuuronderzoek waarin 50 onderzoeken zijn gebundeld.

Landbouwmethode, verspilling én dieet
In 2017 verscheen in Nature Communications het onderzoek "Strategies for feeding the world more sustainably with organic agriculture", door FiBL, FAO, SEC en de universiteit van Aberdeen. Onderzoeksleider Müller deed de suggestie dat een haalbare aanpak de situatie zou zijn waarbij 50% biologische teelt is, voedselverspilling met de helft gereduceerd wordt, en de productie van dierlijk voedsel eveneens gehalveerd wordt.

Voedselzekerheid
Als je op langere termijn kijkt, kun je zelfs concluderen dat biologische landbouw de enige manier is, waarop je de wereld kunt voeden. Want de monoculturen van de industriële, chemische aanpak brengen veel schade toe aan de aarde.

Daarnaast moeten we niet alleen kijken naar hoge voedselopbrengsten nu. Biologische landbouw is juist ook positief voor de voedselzekerheid op de lange termijn.

Biologische landbouw draagt bij aan:
- bodemvruchtbaarheid (zodat we over vijftig jaar ook nog kunnen eten);
- grotere biodiversiteit (nodig voor onder meer bestuiving en weerbaarheid);
- een veerkrachtige bodem (bestand tegen extreem weer, en dus klimaatbestendig);
- sterke gewassen (die tegen een stootje kunnen).

Met name de zorg voor een vruchtbare bodem is van groot belang. Maar liefst 95 procent van ons voedsel komt namelijk uit de bodem.

Hoe gaan we dan 10 miljard mensen voeden in 2050?
We lossen de honger op de wereld niet op door meer voedsel te produceren. Volgens de FAO – de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties – wordt wereldwijd ongeveer een derde van al het geproduceerde voedsel weggegooid (FAO 2011). Daarnaast wordt 36 procent van de beschikbare akkerbouwgrond gebruikt om veevoer te verbouwen. En als je het grasland meetelt zelfs 77 procent (Land Use 2019).

In 2006 werd wereldwijd naar schatting al voldoende voedsel geproduceerd om 12 miljard mensen te voeden. De honger in de wereld is dus een gevolg van de verdeling van het voedsel en de manier waarop ermee wordt omgesprongen. Deze zaken hebben meer impact op ‘de wereld voeden’ dan de landbouwmethode.

Meer over bio en voedselzekerheid