Kan bio de wereld voeden?

Veel mensen stellen zich de vraag of de wereld gevoed zou kunnen worden als we massaal op biologische landbouw zouden overstappen. Als we kijken naar de meest recente berekeningen, is het antwoord echter een volmondig "ja".

Een rapport van de FAO uit 2009 stelt duidelijk dat biologische landbouw, ondanks een soms lagere productie, rendabeler is dan niet-biologische landbouw. Dit blijkt uit een literatuuronderzoek waarin 50 onderzoeken zijn gebundeld. In 2017 verscheen in Nature Communications het onderzoek "Strategies for feeding the world more sustainably with organic agriculture", door FiBL, FAO, SEC en de universiteit van Aberdeen. Onderzoeksleider Müller deed de suggestie dat een haalbare aanpak de situatie zou zijn waarbij 50% biologische teelt is, voedselverspilling met de helft gereduceerd wordt, en de productie van dierlijk voedsel eveneens gehalveerd wordt.

Overigens is het verhogen van productie geen oplossing voor de honger. Volgens de VN wordt wereldwijd ongeveer 50% van al het geproduceerde voedsel weggegooid. Daarnaast wordt een groot deel van het voedsel gebruikt voor brandstof of veevoer. In 2006 werd wereldwijd naar schatting al voldoende voedsel geproduceerd om 12 miljard mensen te voeden. De honger in de wereld is dus een gevolg van de verdeling van het voedsel en de manier waarop ermee wordt omgesprongen.

Als je op langere termijn kijkt, kun je zelfs concluderen dat biologische landbouw de enige manier is, waarop je de wereld kunt voeden. Want de monoculturen van de industriële, chemische aanpak brengen teveel schade toe aan de aarde en leveren te grote risico's op.

Meer over bio en voedselzekerheid