Hoe diervriendelijk is biologisch?

Binnen de biologische landbouw is natuurlijke balans het uitgangspunt. Dieren bemesten het land, zodat gewassen kunnen groeien. Zowel planten als dieren zijn dus onderdeel van dit (eco)systeem. Maar hierin bestaat een evenwicht. Er zit dan ook een grens aan het aantal dieren dat we verantwoord kunnen houden ten opzichte van de beschikbare grond. Door grondgebonden te werken brengen veehouders hun dieren met zorg groot, en houden ze rekening met de natuurlijke behoeften van elk soort.

Biologisch boeren betekent o.a. meer leefruimte voor dieren en minder ingrepen in of bij het dier. Zo zijn er bijvoorbeeld modderpoelen voor zeugen, en behouden kippen hun hele snavel. De Dierenbescherming vindt biologische landbouw de meest diervriendelijke vorm van landbouw, daarom heeft het meeste biologische vlees ook het 3 sterren Beter Leven keurmerk.

Ook voor de wilde dieren zoals vlinders, vogels en kleine zoogdieren, is de biologische landbouw vriendelijker. De soortenrijkdom is groter rondom biologische boerderijen.

De biologische landbouw spant zich continu in om nog diervriendelijker te worden, want er kan nog van alles verbeterd worden.

Meer over dit onderwerp lees je in de Greenpaper Biologisch & Dierenwelzijn.