Kringlooplandbouw voor jonge boeren

Jonge agrariërs enthousiast maken over kringlooplandbouw: dat is het doel van het project 'Boerenkansen'. Om dit te bereiken, ontwikkelen we samen met de NAJK een programma met workshops, webinars en bedrijfsbezoeken voor jonge boeren.

Landbouw van de toekomst

In alle agrarische sectoren vindt momenteel een transitie plaats. Via dit project willen we jonge boeren en tuinders laten zien welke kansen kringlooplandbouw biedt. Binnen de biologische landbouw is er al veel kennis over samenwerken, reststromen en natuurlijke bemesting. Samen met de NAJK zetten we deze kennis om in workshops, webinars en bedrijfsbezoeken voor jonge agrariërs. We gaan aan de slag met thema’s als: Natuurlijke diergeneesmiddelen, Gewasbescherming van de toekomst, Het opzetten van een neventak en Samenwerkingen tussen akkerbouw en veehouderij.

Landbouw van de toekomst

Welke stap zet jij?

Wij willen met het programma jonge ondernemers uitdagen om hun eerste, of volgende stap te zetten richting kringlooplandbouw. Tijdens de workshops gaat het vooral om interactie en leren uit de praktijk. De docenten bestaan uit collega-boeren, onderzoeker en adviseurs. We willen de workshops zo praktisch mogelijk houden: ‘Wat kun je morgen al doen?’.

Welke stap zet jij?

NAJK

Het is belangrijk dat de gangbare en biologische landbouw meer met elkaar in contact komt en van elkaar leert. We zijn daarom erg blij dat we dit project samen met de NAJK uitvoeren.

Het NAJK (Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt) behartigt de belangen van agrarische jongeren, en ondersteunt ontwikkeling en beter ondernemerschap. Daarnaast verzorgt NAJK verschillende leertrajecten voor jonge agrariërs.

NAJK

Workshop volgen?

Ben je jonge ondernemer en wil je een van de workshops, excursies of webinars volgen? Of geef je les op een groene MBO- of HBO-opleiding en wil je een les boeken? Op de website van de NAJK vind je alle informatie over het programma. Via deze site kun je ook een workshop aanvragen op een eigen locatie.