LIVESEED

Dit project liep van 2017 tot september 2021.

In dit Horizon2020 project werkten 49 partners, uit 18 verschillende Europese landen samen aan meer biologisch uitgangsmateriaal. Binnen het project had Bionext de taak om uit te zoeken hoe de regels voor biologisch zaad zijn geïmplementeerd in verschillende Europese landen en wat nodig is om aanbod en gebruik van biologisch zaad te stimuleren.

Internationale gegevens

  • In 2017 en 2018 is een bezoek gebracht aan 10 landen in Oost- en Zuid-Europa, namelijk de Baltische Staten, Hongarije, Bulgarije, Griekenland, Roemenië, Polen, Spanje en Italië.
  • In 2019 zijn in al deze landen workshops georganiseerd met als doel: concrete stappen zetten om het gebruik en de productie van biologisch zaad te stimuleren.
  • In 2020 zijn tijdens de LIVESEED European Workshop de belangrijkste conclusies en resultaten van deze bezoekjes en nationale workshops gedeeld met een grote internationale groep betrokkenen. Er is gesproken over de succesfactoren voor het implementeren van beleid, mooie praktijkvoorbeelden zijn gedeeld en tijdens een paneldiscussie is gekeken naar de benodigde vervolgstappen om het gebruik van biologisch zaad verder te stimuleren.

Achter de knoppen hieronder vindt u meer informatie over de productie en het gebruik van biologisch uitgangsmateriaal in de desbetreffende landen.

De EU-router database

De biologische wetgeving verplicht alle EU-lidstaten om een nationale database op te zetten met daarin het aanbod aan biologisch zaad en aardappelpootgoed. In veel EU-landen is die database echter nog bijna leeg. Tegelijkertijd is het voor internationaal opererende zaadbedrijven lastig om toegang te krijgen tot alle nationale databases. Om deze problemen aan te pakken is binnen het LIVESEED project de EU-router database ontwikkeld die al de nationale databases voor biologisch zaad met elkaar verbindt.

De Europese database stelt zaadleveranciers in staat om vanuit één account hun aanvoer in alle EU-lidstaten en Zwitserland te beheren.

De route naar 100% biologisch

Eind 2035 moeten alle biologische boeren in Europa 100% biologisch zaad gebruiken. Als we kijken naar welke acties nodig zijn om tot 100% te komen is een ding zeker: er zijn meer producenten nodig van biologisch zaad. Onderstaande video “Strategies for the production of organic vegetable seeds” laat het verhaal van 4 Nederlandse zaadbedrijven zien die al succesvol aan de slag zijn met de productie van biologisch zaad.

Enthousiast? Deel de video vooral ook in uw eigen netwerk!

Waarom 100% biologisch?

Boeren uit heel Europa vertellen waarom zij biologische zaden gebruiken en wat voor hen de voordelen zijn.

Verslagen en updates

Bekijk hier de workshop 'Ketenaanpak voor meer biologisch zaad' van 19 janurari 2021
Bekijk hier alle presentaties van de European Workshop van 25 november 2020.
Bekijk hier de video over de cross-visit in Nederland in oktober 2019.
Lees hier het verslag over de cross-visit in Nederland in oktober 2019.
Lees hier de update over Liveseed van september 2018.

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws? Volg @LIVESEEDeu

Geïnspireerd?

Heeft u ideeën, vragen of opmerkingen? Neem contact op met Maaike Raaijmakers (raaijmakers@bionext.nl), projectleider Kennis & Innovatie.

Meer lezen? Kijk op de internationale projectpagina.


Partners en financiers

Dit project ontving financiering uit het onderzoeks- en innovatieprogramma Horizon 2020 van de Europese Unie onder overeenkomst nr. 727230 en van de Swiss State Secretariat for Education, Research and Innovation (SERI) onder contract nummer 17.00090. De informatie in deze communicatie geeft alleen de zienswijze van de auteur weer. Noch het Research Executive Agency noch SERI is verantwoordelijk voor enig gebruik dat gemaakt wordt van de informatie die wordt verstrekt op deze pagina.