Lid worden van de Biowinkelvereniging


Als u minimaal 90% biologische voeding verkoopt, kunt u lid worden van de Biowinkelvereniging. Vul hiervoor het inschrijfformulier in.

In afwijking van bovenstaande kan een lid worden toegelaten indien;
Grotendeels een biologisch voedingsmiddelen assortiment wordt verkocht, maar minder dan 90% van het totale voedingsmiddelen assortiment. In het bestuur kan dan besloten worden of u zich kan aansluiten.
Op basis van;
Middels het schrijven van een motivatiebrief door de kandidaat voorafgaand aan het lid worden van een kandidaat-bedrijf, waaruit blijkt in hoeverre de duurzame doelstellingen, met nadruk op de verkoop van biologische producten, van het betreffende bedrijf aansluit bij de doelstellingen van de Biowinkelvereniging.

De Biowinkelvereniging heeft het recht om deze bedrijven te weigeren indien de motivatie onvoldoende blijkt en nadien te schorsen en uit de vereniging te zetten als blijkt dat het gedrag van het bedrijf in de praktijk strijdig is gebleken met de ingediende motivatie. Dit kan zonder opgaaf van redenen.

Kosten lidmaatschap

De kosten in onderstaande tabel gelden per jaar.

Klik hier voor het inschrijfformulier om u in te schrijven.

Klik hier voor meer informatie over het CWA en de tarieven van het CWA voor niet-leden.