BioNederland

BioNederland, Vereniging van Biologische Producenten en Handel gelooft dat biologisch de norm moet zijn voor duurzame, transparante en eerlijke voedselketens voor een gezonde toekomst voor mens, dier, plant en planeet. Door het verbinden, ondersteunen, inspireren en stimuleren van de biologische verwerkers en de handel en door samen te werken met ketenpartners en stakeholders werkt BioNederland aan het bereiken van dat doel. BioNederland behartigt de belangen op sectoraal niveau op de thema’s marketing, communicatie, educatie, relatiebeheer, ketenmanagement, kwaliteitsmanagement en wetgeving.

Bionext werkt nauw samen met producenten en handelsbedrijven die lid zijn van BioNederland, voorheen de Vereniging van Biologische Producenten en handelsbedrijven. Bionext faciliteert voor BioNederland haar ledenadministratie en het risicomonitoringssysteem Biotrust.

De bedrijven zijn vertegenwoordigd in de keten- en themagroepen voor dierlijke en plantaardige sectoren, waarin samengewerkt wordt met verschillende schakels in de keten. De producenten en handelsbedrijven hebben onderling recent themagroepen opgericht. Verder worden regelmatig bijeenkomsten voor alle leden georganiseerd over specifieke thema's.


Keten- en themagroepen

BioNederland is vertegenwoordigd in de keten- en themagroepen voor dierlijke en plantaardige sectoren. Daarin worden sectorspecifieke vraagstukken behandeld die te maken hebben met afzet, kwaliteit, onderzoek en regelgeving. Een nieuwe themagroep over import is in de maak.

Ook los van de keten- en themagroepen worden bijeenkomsten georganiseerd over specifieke thema's. Bijvoorbeeld over nieuwe wetgeving, marktontwikkelingen of de marketing van biologische producten.


OPTA

OPTA is een internationaal samenwerkingsverband van bedrijven actief in de biologische verwerking en handel. Doel is stimuleren van de verdere ontwikkeling van biologische landbouw en voedsel en het versterken van de internationale samenwerking van de biologische handel en verwerking. De OPTA werkt nauw samen met IFOAM EU. In de OPTA zijn meerdere Nederlandse bedrijven betrokken die lid zijn van BioNederland.

Lees meer over BioNederland