Naar content
Image

Vlinders op het erf

De soorten samenstelling van vlinders die op uw erf rondvliegen hangt mede af van het omliggende landschap. Zo zijn er vlinders van graslanden, heidevelden en moeras en van struweel, bos en bosranden. Daarnaast zijn er een twintigtal soorten die minder eisen aan hun omgeving stellen en in veel  tuinen voorkomen. Ondanks de verscheidenheid aan eisen die vlinders aan hun omgeving stellen zijn er een aantal algemene maatregelen die u kunt nemen om de aanwezigheid van vlinders op uw bedrijf te stimuleren.

Voedsel voor vlinders
Voor bijna alle dagvlinders is nectar uit bloemen van levensbelang.  Daarnaast halen sommige vlinders voedingsstoffen uit rottend fruit, bloedende bomen en zelfs uit mest.

De toptien van nectarplanten voor dagvlinders is:
1) Vlinderstruik
2) Ijzerhard
3) Beemdkroon
4) Damastbloem
5) Hemelsleutel
6) Herfstaster
7) Koninginnenkruid
8) Lavendel
9) Vaste muurbloem
10) Enkelbloemige afrikaantjes

Voedsel voor rupsen
Ook rupsen moeten eten. De vrouwtjes vlinder zet haar eitjes af op de plant waar de rupsen van eten, de zogenaamde waardplant. Bomen, struiken, kruiden en grassen kunnen als waardplant dienen. Er zijn vlinders waarvan de rupsen slechts één waardplant hebben zoals de rups van de kleine vos die alleen maar brandnetels eet. De meeste vlinders zijn minder kieskeurig. Een overhoekje met brandnetels  en akkerdistels zal veel dagvlinders aantrekken. Voor nachtvlinders zijn de kamperfoelie en de teunisbloem favoriet.
Een lijst met waardplanten voor alle Nederlandse vlinders vindt u op vlinderstichting.nl

Beschutting 
Vlinders hebben tegen de wind beschutte en zonnige plekjes nodig.

Overwintering
Vlinders die overwinteren als volwassene hebben in de winter voedsel en vorstvrije plekken nodig. Met de volgende maatregelen helpt u vlinders de winter door:
• Leg een takkenhoop neer
• Plant een klimop
• Laat overhoeken en randen (link naar apart hoofdstukje) voor een deel niet gemaaid de winter in gaan.
• Zorg voor spreiding in bloei van bomen en struiken zodat het hele jaar nectar aanwezig is
• Laat valfruit liggen
• Laat een hoekje met brandnetels staan

Meer informatie: vlinderstichting.nl en vlindernet.nl

wist je dat..?!

Rond biologische bedrijven
25% meer vogels en 3 maal zoveel
vlinders voorkomen?