Naar content
Image

Thema's

Door samen met de leden te kiezen voor een aantal herkenbare thema's wordt duidelijk waar de prioriteiten voor de sector liggen. Ook kan er doelgerichter gewerkt worden. Hieronder de thema's waaraan op dit moment gewerkt wordt.

Terug

Waar liggen de export- en importkansen? Bionext publiceert vijftal trendrapporten

Waar liggen de export- en importkansen? Bionext publiceert vijftal trendrapporten

08 feb 2016 Redactie Bionext
In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken heeft Bionext de afgelopen maanden gewerkt aan een vijftal trendrapporten Export. Hierbij zijn biologische trends in België, Canada, Denemarken, Engeland en de VS flink onder de loep genomen. Per land is onder andere gekeken naar de omzet van biologisch, keurmerken, kenmerken van consumenten, landbouwontwikkeling en culturele aspecten zoals de do’s and don’ts in zakendoen. De informatie is in nauwe samenwerking met ambassades, brancheorganisaties en landbouwraden in Europa verkregen.
 
België: ‘Vraag naar bioproducten in de lift en crisisbestendig’
België is een federale staat en verdeeld in het Vlaams, Waals en Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De gewesten zijn bevoegd voor formulering en uitvoering van het landbouwbeleid. Concreet komt het erop neer dat er 4 Ministers van Landbouw zijn en dat het beleid zich op 4 verschillende plaatsen laat optekenen. Eind 2014 waren er 343 biologische productiebedrijven in Vlaanderen, een toename met 7% ten opzichte van 2013. Het areaal daalde licht naar 5.042 ha (incl. areaal in omschakeling). Toegang tot grond is voor de biologische landbouw een belemmering voor verdere groei, onder meer door de hoge grondprijzen in Vlaanderen. In 2014 steeg in Wallonië het aantal bioboeren naar 1.287 en steeg het areaal naar 61.651 ha (8,6% van de totale landbouwgrond). Het areaal in Brussel is nagenoeg nul.

Canada: ‘Grote importafhankelijkheid wakkert behoefte lokale productie aan’
Canadezen zijn trots op hun land en gewoonten en nationalistisch ingesteld als het gaat om de aankoop van producten. Gezien het klimaat is Canada echter een belangrijke importeur van biologische producten, ongeveer 80% van alle biologische levensmiddelen die in Canada worden vermarkt zijn geïmporteerd, vooral uit de VS, Mexico en Chili. De exportwaarde biologische producten bedroeg in 2014 64 miljard Amerikaanse dollar. De export en import worden gefaciliteerd door Canadese ‘equivalency arrangements’ met andere landen, zoals Japan, de EU, de VS, Costa Rica, Taiwan en Zwitserland. De waarde van de biologische voedingsmarkt is in Canada sinds 2006 verdrievoudigd en is momenteel de vierde ter wereld. Circa 20 miljoen mensen kopen er wekelijks biologische producten.

Denemarken: ‘EU-koploper in biologisch’
Denemarken is een gidsland op het gebied van de biologische landbouw en voeding in de wereld. Het landbouwareaal behoort met ruim 7% tot de top drie van de EU. Het omzetaandeel ligt al boven de 8% en alles wijst erop dat biologische landbouw en voeding blijft doorgroeien in Denemarken. Het succes van biologisch in Denemarken toont wat er mogelijk is als de vier belangrijkste actoren, de consument, de boer, de handel en de overheid gezamenlijk verantwoordelijkheid nemen. De Deense consument is gericht op duurzaamheid en gezondheid en is bereid daar meer geld aan uit te geven. Het zijn in Denemarken vooral jongere mensen (en gezinnen) tot 40 jaar en de mensen met een hogere opleiding die oververtegenwoordigd zijn als biologische kopers.
Bekijk hier het Trendrapport van Denemarken

Groot Brittannië: ‘Bewustere consument zorgt voor herstel biologische markt’
De biologische landbouw heeft in de UK een sterke groei aan het begin van dit millennium doorgemaakt en is vanaf 2008 door de crisis fors geslonken. De markt heeft zich gestabiliseerd en neemt sinds 2012 weer toe. Er is in 2014 een groei van 4% voor de biologische markt tegenover een daling van 1% van de gangbare voedingsindustrie. Verwacht wordt dat deze groei in 2015 en daarna wordt voortgezet. Toch profiteert de Engelse bio landbouw nauwelijks van de vraag naar biologisch. Hier liggen exportkansen voor biologische producten uit het buitenland. In de afgelopen jaren is in het Organic Market Report meermalen de zorg uitgesproken of de producenten wel aan de toenemende vraag kunnen blijven voldoen. Deze zorg is er nog steeds, maar de financiële ondersteuning die vanaf 2016 geboden wordt voor de biologische markt zal een boost geven aan het vertrouwen van de boeren. Een keerpunt lijkt dichtbij.
Bekijk hier het Trendrapport van Groot Brittannië

De VS: ‘Nichemarkt zal uitbreiden naar mainstream’
De VS heeft de grootste wereldeconomie en is qua oppervlak en inwonersaantal het twee na grootste land ter wereld. De VS is ‘s werelds grootste biologische markt en biologische voeding is er enorm in de lift. De vraag naar biologisch producten is constant en niet slechts deel van een trend. Bio-producten zijn verschoven van ‘een onderdeel van een levenswijze’ van een kleine groep consumenten, naar een geregeld gebruik door de meerderheid van de Amerikanen. De verwachting is dat de populariteit van biologisch de komende vijf jaar in de Verenigde Staten zal blijven toenemen omdat huishoudens meer te besteden hebben (jaarlijks toename van 2,4%) en gezondheid een steeds belangrijkere rol speelt. Deze factoren creëren een belangrijke kans voor de voedselindustrie om in te spelen op een niche markt die zal uitbreiden tot de mainstream consument.
Bekijk hier het Trendrapport van de VS
 
Europa: 'De biologische sector is sterk ontwikkeld'
De biologische sector in de EU is in de laatste jaren snel ontwikkeld. Volgens Eurostat-gegevens is het biologische landbouwareaal in de EU-27 de laatste 10 jaar bijna verdubbeld van 5,7 miljoen ha in 2002 tot bijna 10 miljoen ha in 2011. Dit is een forse stijging, desondanks vertegenwoordigt dit biologische areaal slechts 5,4% van het totale landbouwareaal in Europa. 29 procent van het wereldwijde biologische landbouwareaal bevindt zich in Europa. 
Bekijk hier het Trendrapport van Europa