Naar content
Image

Tips voor snel resultaat

1) Hang een nestkastje op 

Voor veel soorten vogels is er in het Nederlandse landschap een tekort aan nestgelegenheden. Met nestkastjes kun je allerlei soorten vogels aantrekken. De maat van de nestkast en de grootte van de vliegopening bepalen welke vogel erin gaat broeden. Zie ook: Vogels op het erf.

2) Plant een vlinderstruik
De vlinderstruik trekt enorm veel vlinders en andere insecten aan. Voor biologisch geteelde vlinderstuiken kunt u terecht bij bomenland.nl

3) Maak een bijenhotel
Neem een stronk van bijvoorbeeld een eik en boor daar enkele tientallen gaatjes in van verschillende diameter. Zorg dat de boorgangen aan de achterkant dicht blijven. Hang de stronk voor 1 april op een zonnige en droge plek. In dit bijenhotel zullen verschillende soorten wilde solitaire bijen gaan wonen zoals wolbijen, metselbijen, goudwespen, graafwespen en spinnendoders. Dit zijn allemaal soorten die niet kunnen steken! Zie ook: Bijen.

4) Help dieren de winter door
- Plant op uw erf laatbloeiende of besdragende planten aan zodat dieren ook in de winter voedsel kunnen vinden.
- Door de aanleg van een takkenhoop creëert u een schuilplaats voor vogels en kleine zoogdieren zoals egels.
- Een losse stapel stenen is geschikt als schuilplaats voor amfibieën
- Laat een klein stukje graan staan als wintervoer voor vogels of laat op een hoek van een perceel wat gemorst graan achter.

5. Laat een strookje klaver in het grasland bloeien.
Vaak wordt klaver gemaaid of beweid net als die begint te bloeien. Vooral in de maaiweide is het eenvoudig om een smal strookje of hoekje 1 maaibeurt te laten staan. Een strook van een kwart meter breed over de hele lengte geeft al een mooi effect. Klaver kan dan rijk bloeien voor vlinders, bijen en hommels. De volgende maaibeurt neemt u deze strook weer mee en spaart u een andere strook.

6. Laat bij het maaien van bermen en sloten een paar plukken begroeiing staan.
Bijvoorbeeld met nog laat bloeiende of zaadzettende kruiden, een pol brandnetels voor rupsen of een ruige pluk gras als schuilplaats. Eén of enkele vierkante meter(s) geeft al extra natuurwaarde.

7. Plant een paar (hoogstam)fruitbomen op het erf.
Dit verfraait het landschap en de bloesem en het fruit trekken insecten en vogels aan.

8. Plant een struik op een hoek van een perceel of kavel. 
Bijvoorbeeld een vroeg bloeiende wilg (Geoorde, grauwe of boswilg), meidoorn, gewone vlier of lijsterbes. Dit biedt een schuilplaats, broedplaats en uitkijkpunt voor diverse vogels, kleine zoogdieren en insecten.

wist je dat..?!

Rond biologische bedrijven
25% meer vogels en 3 maal zoveel
vlinders voorkomen?