Voedselzekerheid

De vraag of biologisch de hele wereld kan voeden, wordt vaak gesteld.

Bionext constateert dat de honger in de wereld geen kwestie van productie alleen, maar ook een kwestie van verdeling en verspilling is. Volgens schattingen wordt 30% tot 50% van al het geproduceerde voedsel weggegooid. Daarnaast wordt een deel van het geproduceerde voedsel gebruikt voor brandstof of veevoer. Sinds de opkomst van de industriële landbouw is de voedselproductie vergroot, maar de honger in de wereld is niet verdwenen.

Biologische landbouw kan de bodems en ecosystemen herstellen. Monoculturen zijn kwetsbaar voor ziektes en plagen en zijn bij intensieve teelten afhankelijk van kunstmest en bestrijdingsmiddelen. Kijk je op langere termijn, dan kan je concluderen dat biologische landbouw met gesloten kringlopen een robuuste manier is om de wereld duurzaam te voeden en tegelijkertijd het ecosysteem te sparen.