Eerlijke en echte prijs

De overgang naar duurzame productie is niet gratis. Er worden extra kosten gemaakt en er staan risico’s tegenover. Ook zijn er baten, bijvoorbeeld als de consument bereid is extra te betalen. Anderzijds zijn er maatschappelijke baten, zoals bijvoorbeeld minder klimaatverandering, schoner water en minder gezondheidskosten. Een eerlijke prijs verdeelt kosten, baten en risico’s over de hele keten. Het bepalen van de echte prijs helpt producenten zo duurzaam mogelijk te produceren, bewuste consumenten het beste product te kiezen en overheden om op de juiste manier de transitie naar duurzaamheid te stimuleren.

De concepten echte prijs en eerlijke prijs zijn de afgelopen zes jaar ontwikkeld door Bionext, True Price en Wageningen Economic Research.

In het onderzoeksproject Echte & Eerlijke Prijs werken brancheorganisaties, bedrijven, banken en kennisinstellingen samen aan de ontwikkeling van een duidelijke, breed gedragen methodiek voor de berekening van de echte en eerlijke prijs die publiek beschikbaar is en door iedereen gebruikt kan worden.

Meedoen?

Heeft u ideeën, vragen of opmerkingen? Neem contact op met Hans Fuchs (fuchs@bionext.nl), projectleider Kennis & Innovatie.

Partners

Bionext werkt binnen dit project samen met True Price en Wageningen Economic Research.