True Price: van Inzicht naar Actie

Binnen het project Echte en Eerlijke prijs voor duurzame producten wordt gewerkt aan het monetariseren van de maatschappelijke kosten en opbrengsten om tot een echte prijs van producten te komen.

Wanneer de echte prijs van voeding is berekend is de volgende vraag “hoe kan de echte prijs helpen bij het verlagen van de maatschappelijke kosten?”. Diverse actoren in en rondom de voedselketen spelen daarin een rol: producenten van voedsel, inkopers van voedsel (retail, out of home), financiële instellingen, overheid en consumenten. Zij kunnen dit inzicht in de echte prijzen van producten gebruiken om ervoor te zorgen dat voedselproducten minder negatieve effecten op het milieu en op de maatschappij hebben. Welke mogelijkheden hebben zij? Welke acties kunnen zij ondernemen?

Meedoen?

De Biowinkelvereniging participeert samen met BioNederland, vanuit de coöperatie Bionext, aan dit True Price project. Te zijner tijd zullen de resultaten van dit onderzoek worden gedeeld met de leden van de Biowinkelvereniging en BioNederland.

Heeft u ideeën, vragen of opmerkingen? Of wilt u lid worden?
Neem contact op met:
> Daisy Alsemgeest via info@biowinkelvereniging.nl of op onze pagina voor bio speciaalzaken
> Natalie Oudenhoven via natalie@bionederland.nl of kijk op www.bionederland.nl

Partners

Bionext werkt binnen dit project samen met True Price en Wageningen Economic Research.