Convenant soja

Stand van zaken

Tijdens de Bio-beurs 2016 hebben diervoederproducenten Reudink en Agrifirm zich aangesloten bij het sojaconvenant ‘Solidair met soja’. Ze sloten zich aan bij de overige partners uit de biologische pluimveeketen die aanvullende eisen stellen aan biologische soja die verwerkt wordt tot biologisch pluimveevoer. Hiermee zette de biologische pluimveesector een volgende stap richting verdere verduurzaming.

In 2013 werd het convenant al ondertekend door sojahandelaar Green Food, diervoederproducenten Van Gorp en De Eendracht, de Biologische Pluimveehoudersvereniging, eierpakstation Gebroeders Van Beek, stichting merkartikel Bio+, Solidaridad en Bionext.

Een nieuwe ontwikkeling op het gebied van biologische soja is dat Green Food International, Reudink, Van Gorp en Nevedi in gesprek zijn met de Duurzame Zuivel Keten over het biologische sojakeurmerk Fair Trade IBD. Momenteel is het zo dat duurzame soja het Round Table Responsible Soy (RTRS)-keurmerk moet dragen om aangemerkt te worden als duurzaam. RTRS stelt eisen aan de werkomstandigheden op de sojaplantages en verbiedt ontbossing ten behoeve van sojaproductie. Biologische soja heeft niet het RTRS-keurmerk, omdat Fair Trade IBD al voldoet aan de eisen die RTRS aan sojaproductie stelt. In samenwerking met Bionext is een notitie ingediend bij de Duurzame Zuivel Keten om het biologische keurmerk Fair Trade IBD gelijkwaardig te laten stellen aan het RTRS-keurmerk. Deze notitie is positief ontvangen door de betrokken organisaties zoals Solidaridad, IUCN en NZO. Momenteel (zomer 2019) wordt er gesproken over de praktische implementatie van het gebruik van het keurmerk Fair Trade IBD.

Contact

Heeft u ideeën, vragen of opmerkingen? Neem contact op met Gerdine Kaptijn (kaptijn@bionext.nl), projectleider Kennis & Innovatie.


Partners en financiers

Stichting DOEN, Greenfood International, Reudink, Agrifirm, De Eendracht en Van Gorp.