Koplopers in Kringlooplandbouw

Het project Koplopers in Kringlooplandbouw (KIK) is opgezet in samenwerking met Biohuis en ondersteunt de ambitie van de biologische sector om de kringloop van nutriënten zo snel en zo veel mogelijk te sluiten.

Werken naar een gesloten kringloop

De afgelopen jaren heeft deze ambitie meer urgentie gekregen door onderzoeksresultaten waarin blijkt dat residu van gewasbeschermingsmiddelen onder andere via gangbaar geteeld stro in biologische mest terecht komt.

Via het KIK-project onderzoekt de sector de mogelijkheden om de biologische veehouderij van regionaal geteeld veevoer en residuvrij strooisel te voorzien en de biologische plantaardige sector van 100% biologische mest.

Om dit te bereiken worden er verschillende pilots uitgevoerd op bedrijven, waarbij er bijvoorbeeld geëxperimenteerd wordt met alternatieve strooiselmaterialen en eiwitbronnen. Ook wordt gekeken hoe mest voor veevoer en/of strooisel het beste kan worden uitgewisseld.

Het project, dat oorspronkelijk liep van augustus 2020 tot eind juli 2021, krijgt nu een vervolg. Dit vervolgproject loopt tot december 2023.

Werken naar een gesloten kringloop

Kom 7 december naar het Slotsymposium

Via pilots hebben we veel geleerd over regionaal voer, residu vrij strooisel en efficiënt mestgebruik. Ben je benieuwd naar de praktische resultaten? Of wil je weten welke concrete ambities we als biologische sector op de korte termijn hebben om de kringloop verder de sluiten? Je hoort er alles over tijdens het slotsymposium.

Datum: 7 december 2023
Tijd: 10:00 uur tot 14:00 uur (inclusief lunch)
Locatie: De Essenburcht, Kootwijkerbroek

Kom 7 december naar het Slotsymposium

Residu-arm strooisel: Miscanthus

Miscanthus is een robuust en snelgroeiend gewas dat kan worden gebruikt als strooisel in de stal. Benieuwd hoe de teelt van dit gewas werkt? Collega Jan de Koeijer neemt je in de video hieronder mee van de aanplant tot de oogst.

Hoe sluiten we de biologische kringloop?

In de video hieronder kun je de webinar "Voer, mest en strooisel: hoe sluiten we de biologische kringloop?" terugkijken. De workshop is gegeven tijdens de corona lockdown als onderdeel van de online editie van de jaarlijkse Biokennisweek.

Aan het woord zijn: Gerdine Kaptijn, projectleider bij Bionext, Akkerbouwer en veehouder Pipie Smits van Oyen en veehouder Jan van den Broek. Marjolein Keuning interviewt hen over de kansen en uitdagingen in het sluiten van de kringloop.

Stikstof efficiëntie

In de video hieronder kun je de startbijeenkomst terugkijken van de pilot 'Stikstof efficiëntie in de biologische landbouw’. Het doel van deze pilot is het verminderen van de afhankelijkheid van gangbare mest.

Niels Heining, projectleider bij Bionext, is moderator van de bijeenkomst. Geert-Jan van der Burgt geeft een presentatie over stikstof efficiëntie in de akkerbouw en over het programma NDICEA. Dit programma geeft inzicht in de beschikbaarheid van stikstof voor het gewas gedurende het groeiseizoen en laat daarnaast zien hoeveel stikstof na de oogst nog aanwezig is in de bodem.

Projectleider

De biologische sector wil graag verder leren en doorontwikkelen. Heb je ideeën, vragen of opmerkingen of vragen naar aanleiding van dit project? Neem contact op met Hans Fuchs (fuchs@bionext.nl), projectleider Kennis & Innovatie.

Projectleider