Carbon Farming

De bodem speelt een belangrijke rol bij het zoeken naar oplossingen voor het klimaatprobleem. Door het vastleggen van koolstof in de bodem vormen boeren een deel van de oplossing van het klimaatprobleem. Tegelijkertijd is een bodem met veel organische stof weerbaarder tegen klimaatextremen. Bionext voert samen met het ZLTO en Duitse, Belgische en Noorse partners het Carbon Farming project uit.

image-1701

Download nu onze Greenpaper 'Biologisch & Carbon farming'.

Stand van zaken

Bionext en ZLTO werken samen met partners uit Noorwegen, België en Duitsland aan het stimuleren van goed bodembeheer door agrarische ondernemers en de ontwikkeling van verdienmodellen voor koolstofopslag. Binnen het Europese INTERREG-project ‘Carbon Farming’ kijkt Bionext niet alleen naar wat boeren op hun land kunnen doen, maar betrekt zij de hele keten in een overgang naar een bodembewuster voedselsysteem.

Door het organiseren van showcases laten we zien hoe koolstofvastlegging economische en ecologische waarde kan creëren. Hierbij kijken we tevens naar hoe koolstofvastlegging binnen de biologische landbouw een bijdrage kan leveren aan de klimaatuitdaging.

Tijdens de hybride ‘Final conference’ van Carbon farming 8 en 9 december 2021 in Brussel organiseerde Bionext een aantal interessante webinars, waaronder "Relation Between Organic and Carbon Farming". Bekijk die webinar hier terug.

Ook hield Bionext tijdens de Biokennisweek 2022 een aantal uitgebreide webinars over de combinatie van biologisch en carbon farming. Bestel je terugkijk-ticket om de webinars terug te kijken.

Meedoen?

Ideeën, vragen of opmerkingen? Neem contact op met Niels Heining (heining@bionext.nl) projectleider team Kennis & Innovatie.

Ben jij op je eigen bedrijf bezig met koolstofopslag? Wij zijn benieuwd: laat van je horen via deze vragenlijst.

Wil je op de hoogte blijven van het Europese project Carbon Farming? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief.

Partners en financiers

Het project wordt gefinancierd vanuit het INTERREG North Sea Region programma en met hulp van het Ministerie van LNV.