Innovatiemakelaar

Bionext is een van de innovatiemakelaars in de topsector Agri en Food en een van de twee op het thema 'klimaatneutraal'. We ondersteunen (groepen van) ondernemers bij het oplossen van hun kennisvragen op allerlei manieren. Dat kan variëren van het helder krijgen van de vraag, het organiseren van workshops rondom een nieuw thema, het samenbrengen van ondernemers, tot het helpen opstellen van onderzoeksideeën.

Stand van zaken

Sinds we in 2015 deelnemen in het netwerk van innovatiemakelaars hebben we de Bio Goat Meat Cooperatie ondersteund in de aanloopfase toen ze op zoek waren naar manieren om de afzet vorm te geven. We hebben biologische akkerbouwers geholpen bij het indienen van een kennisvoucher voor lange bewaring pompoen, stakeholders bijeengebracht die iets wilden met de notenteelt en een ondernemer op weg geholpen bij het opzetten van een pilotproject voor een mobiele slachtinstallatie. Ook in 2019 is Bionext innovatiemakelaar.

Meedoen?

Heeft u ideeën, vragen of opmerkingen? Neem contact op met Marian Blom (blom@bionext.nl), projectleider Kennis & Innovatie.


Partners en financiers

Het werk van de innovatiemakelaars wordt voor 50% betaald door de Topsector Agri en Food.