Core Organic

Core Organic is een landennetwerk voor afstemming van onderzoek voor de biologische sector in Europa. De landen financieren samen al jarenlang internationaal onderzoek uitsluitend voor de biologische landbouw en voedselproductie. Bionext ondersteunt en adviseert het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit bij haar werkzaamheden in dit netwerk en Bionext verricht daarnaast werkzaamheden voor het Europese secretariaat van Core Organic. Zo leveren wij een bijdrage aan het tot stand komen van relevante onderzoeksprojecten voor de Nederlandse biologische sector.

Stand van zaken

De lidstaten die samen het Core Organic netwerk vormen hebben eind 2017 twaalf onderzoeksprojecten geselecteerd die vanaf 2018 uitgevoerd worden. Bij zes van deze onderzoeksprojecten zijn Nederlandse onderzoekers betrokken. In 2019 wordt er, halverwege de looptijd van de projecten, een tussenevaluatie uitgevoerd. Bionext voert samen met het ministerie van LNV deze tussenevaluatie uit voor de Nederlandse activiteiten.

Vragen?

Heeft u vragen? Neem contact op met Marian Blom (blom@bionext.nl), projectleider Kennis & Innovatie.


Partners en financiers

Dit project wordt gefinancierd door het ministerie van LNV.