Ammoniakemissie reductie in de biologische varkenshouderij

Dit project richt zich op de biologische varkenshouders in Nederland en is geïnitieerd door de Vereniging biologische Varkenshouders. 65% van de biologische varkenshouders in Nederland is hierbij aangesloten..

De activiteiten bestaan uit kennisoverdracht sessies vanuit de WUR en eventueel andere kennisinstellingen. Dit gebeurt in kennisdelingssessies met groepen varkenshouders, aangevuld met een expert op het gebied van huisvesting voor de biologische varkenshouderij, een gedragsdeskundige (van bv. WUR) en een veterinaire expert (wat hebben maatregelen voor effect op het gedrag en de gezondheid van de dieren en wat geeft dat voor bij-effecten). Op deze manier wordt de kennis vertaald naar maatregelen zonder ongewenste bij effecten die toegepast kunnen worden onder specifieke bedrijfsomstandigheden zoals die bij een individueel bedrijf kunnen voorkomen.

Hiernaast is Bionext als expert op het gebied van de (biologische) regelgeving betrokken en als organisator en moderator van de kennissessies.

De onderlinge uitwisseling van kennis en praktische inzichten tussen varkenshouders tijdens deze sessies speelt, naast de bijdrage van experts, ook een belangrijke rol.

Individuele varkenshouders kunnen op grond van deze kennis, al dan niet onder begeleiding, aan de slag met het opstellen van een persoonlijk verbeterplan. Daarmee kan elk biologisch varkensbedrijf de beste maatwerkoplossingen vinden voor een persoonlijke bijdrage aan de vermindering van ammoniak emissie en daarmee aan de oplossing van het stikstofprobleem. Dit in de context van de biologische varkenshouderij waarin andere duurzaamheidsdoelen als dierenwelzijn, ecologie en gezondheid al op een hoog niveau (wettelijk) geborgd zijn.

Bijeenkomsten voor varkenshouders

In het kader van bovenstaande organiseren Bionext en de VBV twee bijeenkomsten.

Tijdens de eerste bijeenkomst op woensdag 21 september en op maandag 26 september (programma was beide dagen identiek) hebben Jeroen Neimeijer (voorzitter VBV) en Hans Fuchs (Bionext) de actuele ontwikkelingen t.a.v. de nieuwe omgevingswet uit de doeken gedaan. Vervolgens presenteerde André Aarnink van Wageningen Universiteit een overzicht van mogelijke maatregelen en de reductiepercentages die daarvan verwacht mogen worden.” Lees hier het verslag van deze bijeenkomst (d.d. sept '22)

Dit vormt de opmaat naar een tweede bijeenkomst in februari 2023 waarin we, samen met experts, heel praktisch doorpraten over de technische uitvoeringsmogelijkheden van een aantal maatregelen. Dan kijken we ook nadrukkelijk naar de effecten op stalklimaat, mestkwaliteit en het gedrag en de gezondheid van de varkens. Het feit dat elk biologisch varkensbedrijf anders is, betekent dat bepaalde maatregelen op het ene bedrijf makkelijker toe te passen zijn of effectiever zijn dan op het andere bedrijf.

NB Recente ontwikkelingen rondom veranderende wetgeving zijn meegenomen in deze bijeenkomst, en zijn terug te lezen in het verslag van deze bijeenkomst. Lees het verslag (d.d. feb '23) hier.


Uiteindelijk willen we hiermee aan varkenshouders de ingrediënten aanleveren voor een individueel verbeterplan.

Contact?

Heeft u ideeën, vragen of opmerkingen?
Neem contact op met Hans Fuchs (fuchs@bionext.nl), projectleider Kennis & Innovatie.Partners en financiers

Bionext voert dit project uit in samenwerking met de VBV (Vereniging Biologische Varkenshouders). Het Ministerie van LNV financiert het project.