Klimaat

Wij mensen hebben invloed op het klimaat, onder andere door de uitstoot van broeikasgassen zoals CO2. Te veel van deze gassen in de atmosfeer zorgt voor een temperatuurstijging op aarde. De landbouw is in Nederland verantwoordelijk voor ongeveer 16 procent van de uitstoot van broeikasgassen. Hoeveel precies, daar verschillen de cijfers over. Wordt bijvoorbeeld de diesel voor landbouwmachines geschaard onder landbouw of onder industrie? En de productie van kunstmest? Het goede nieuws: biologische landbouw zorgt op een aantal gebieden in ieder geval voor minder uitstoot.

image-2541

Download nu onze Greenpaper 'Biologisch & klimaat'.

De voordelen van biologisch

De voordelen van biologisch

Lager energiegebruik

  • Biologische boeren gebruiken geen kunstmest. Dit scheelt heel veel energie die nodig is voor de productie ervan.
  • Een wettelijk vastgelegd deel van het biologische veevoer moet uit de regio of van eigen land komen. Dit scheelt energie voor het vervoer.

Minder uitstoot van gassen

  • Biologische veehouders werken 'grondgebonden'. Dit betekent dat ze genoeg grond ter beschikking moeten hebben om hun mest op kwijt te kunnen. Dit kan ook in samenwerking met een biologische akkerbouwer die mest gebruikt voor zijn gewassen. Biologische boeren hebben dus nooit een mestoverschot en kunnen niet onbeperkt dieren houden.
  • Door goed bodembeheer kunnen boeren CO2 opslaan in de bodem. Bij biologische landbouw is dit onderdeel van de bedrijfsvoering.
    Lees vooral onze Greenpaper over Carbon farming als je hier meer over wilt weten.
  • Biologische boeren gebruiken geen kunstmest. Dit scheelt energie, maar het scheelt ook uitstoot van onder andere lachgas die vrijkomt bij de productie van kunstmest.

Het perspectief van biologische landbouw

In 2023 bracht de WUR een nieuw onderzoek uit over de biologische landbouw. Hun conclusie: Het vergroten van het areaal biologische akkerbouw en biologische melkveehouderij draagt bij aan een kleinere uitstoot van broeikasgassen in Nederland. Dit geldt voor zowel de akkerbouw, de vollegrondsgroenteteelt én de melkveehouderij.

Ook draagt het bij aan het versterken van de natuur in Nederland. Dit komt door minder nitraatuitspoeling en minder ammoniakemissie en meer biodiversiteit op de bedrijven.

Wat staat er in de EU-biologische wet?

In de EU-wet staat dat biologische landbouw moet bijdragen aan de bescherming van het milieu en het klimaat.

Dit betekent dat een bioboer door Skal Biocontrole wordt gecontroleerd op de volgende zaken:

  • Het gebruik van natuurlijke mest en compost, bij voorkeur van biologische herkomst;
  • Minimaal 20 tot 60 procent van het veevoer moet van het eigen bedrijf of uit de regio komen (afhankelijk van de diersoort). In Nederland is de regio Europa, in andere Europese landen gelden andere normen voor wat 'de regio' is.
  • Mest moet een bestemming hebben op eigen grond, of worden afgezet bij een biologische collega.
 Wat staat er in de EU-biologische wet?

Projecten

Hieronder staan de actuele projecten waarmee Bionext wil bijdragen aan een oplossing voor het klimaatprobleem.