Robuuste aardappelrassen

Convenant

In 2017 hebben 28 biologische aardappelveredelaars, aardappeltelers en supermarktketens het convenant ‘versnelde transitie naar robuuste aardappelrassen’ ondertekend. Met dit convenant wil de biologische sector een duurzaam antwoord geven op de meest verwoestende aardappelziekte: Phytophthora. Bionext heeft hiervoor het initiatief genomen.


Aanleiding

Directe aanleiding voor het convenant is de grote schade die de aardappelziekte phytophthora in 2016 aanrichtte in de biologische aardappelteelt. Aardappels zijn gevoelig voor phytophthora en natuurlijke bestrijdingsmiddelen voor de schimmelziekte ontbreken. Om een nieuwe grote schade door phytophthora te voorkomen is een groei van het aandeel resistente rassen noodzakelijk. Om dit proces te versnellen, hebben de convenantpartners afgesproken deze robuuste rassen voorrang te geven: bij de productie van pootgoed, bij de teelt en in het winkelschap. Zo is het mogelijk om stapsgewijs op te schalen tot 100% aan robuuste biologische aardappels in 2020.

Robuuste rassen


Wat zijn robuuste rassen?

Robuuste rassen zijn rassen die resistent zijn tegen de aardappelziekte phytophthora en/of zogenaamde vroege rassen. Rassen met een vroege knolvorming kunnen, ook als ze minder resistent zijn, vóór een phytophthora uitbraak al een goede opbrengst geven.

Welke robuuste rassen zijn dit jaar beschikbaar?
Dankzij de inzet van de aardappelkweekbedrijven neemt het aantal robuuste rassen snel toe. In 2019 zijn al ruim 25 robuuste aardappelrassen op de markt in Nederland.

Bekijk de lijst met robuuste rassen

Vervolg


Wat moet er nog meer gebeuren?
Hoewel 25 rassen een indrukwekkend aantal is, is dit aanbod nog niet voldoende. Met name in het vastkokende segment en voor de verwerkende industrie (chips, frites) is verdere uitbreiding van het assortiment noodzakelijk. Ook zal de pootgoed productie verder opgeschaald moeten worden om alle biologische telers in Nederland van robuust pootgoed te voorzien. Tegelijkertijd kunnen rassen die in eerste instantie veelbelovend zijn, in een later stadium alsnog afvallen, bijvoorbeeld omdat ze groeischeuren vertonen, onvoldoende robuust blijken te zijn of niet in de smaak vallen bij consumenten. Daarom zal de lijst met robuuste rassen elk jaar worden aangepast.

Demonstratievelden
Om de biologische aardappeltelers kennis te laten maken met de nieuwe rassen zijn in 2018 verspreid over Nederland drie demonstratievelden met robuuste rassen aangelegd. De komende jaren zal dit herhaald worden.

Nu ook Waalse versie van het 'Convenant Robuuste Aardappelrassen' getekend op de Interpom-Primeurs te Kortrijk

Op dinsdag 27 november werd op de Interpom-Primeurs beurs te Kortrijk, het “convenant robuuste aardappelrassen” ondertekend door 37 partners uit de biologische aardappelketen uit Wallonië, Vlaanderen en Nederland. Onder de meer dan 65 aanwezigen was ook de Waalse minister van landbouw René Collin, die het convenant mede heeft ondertekend. In opvolging van eerdere initiatieven in Nederland (augustus 2017, door Bionext) en Vlaanderen (juni 2018, door Bioforum) kwamen nu de partners uit de Waalse biologische aardappelketen bij elkaar om het gebruik en de ontwikkeling van robuuste aardappelrassen te stimuleren.

Het doel is dat tegen het jaar 2021, 100% robuuste rassen worden gebruikt in de biologische aardappelketen. Dat wil zeggen, rassen die resistent of zeer tolerant zijn voor de aardappelziekte (Phytopthora infestans). En zodoende misoogsten door de aardappelziekte, zoals die in 2016 weer heftig toe sloeg, te voorkomen en tegelijkertijd het gebruik van koper in de biologische aardappelteelt te verminderen. De ondertekenaars zijn enerzijds de telers, aardappel kweekbedrijven, boerenkwekers, verpakkers, verwerkers, handel en retail en anderzijds onderzoekers, landbouwadviseurs en sectororganisaties uit de (biologische) landbouw.

De ondertekening van het convenant, versterkt door de aanwezigheid van de Waalse minister van landbouw Réne Collin, een groot promotor van de biologische landbouw, werd voorafgegaan door 3 sprekers. Alice Soete, van het onderzoeksinstituut CRA-W presenteerde haar werk omtrent rasontwikkeling, Edouard Vermersch van Desmaizières (Agrico France) gaf een uiteenzetting over de genetische achtergrond van phytopthora (aardappelziekte) resistentie en Alex van Hootegem, een biologische teler uit Zeeland, kwam zijn ervaring met de kopervrije aardappelteelt en robuuste rassen delen.