Convenant transitie naar een robuuste aardappelteelt

In de zomer van 2016 richtte de aardappelziekte veel schade aan in de biologische aardappelteelt. Aardappels zijn gevoelig voor phytophthora en goede natuurlijke bestrijdingsmiddelen voor deze verwoestende schimmelziekte ontbreken. Daarop heeft Bionext het initiatief genomen om partijen betrokken bij kweek van pootgoed, teelt en verkoop van biologische aardappels bij elkaar te roepen om tot een duurzame oplossing te komen. Samen met de aardappelkwekers, de telers, de handelshuizen en de retail, waaronder grote supermarktketens als Jumbo, Albert Heijn en Aldi werkt Bionext aan het doel om in 2020 100% phytophthora resistente en andere robuuste biologische aardappelrassen in Nederland te kunnen bieden.

Stand van zaken

In 2017 hebben 28 partijen uit de biologische aardappelketen een convenant ondertekend voor meer robuuste aardappelrassen. Dit zijn rassen die resistent zijn tegen de aardappelziekte phytophthora. In 2018 zijn drie demonstratievelden aangelegd met robuuste rassen. Van alle geoogste biologische aardappels kwam in 2018 al 50% van robuuste rassen en ook in het winkelschap neemt het aanbod sterk toe.

Meedoen?

Heeft u ideeën, vragen of opmerkingen? Neem contact op met Maaike Raaijmakers (raaijmakers@bionext.nl), projectleider Kennis & Innovatie.

Partners en financiers

Dit project wordt gefinancierd door het LIB en de convenantspartners. Louis Bolk Instituut en Wageningen UR ondersteunen dit traject.